NRK Meny
Normal

Gårdsbranner blir ikke oppklart

To av tre branner i driftsbygninger på gårdsbruk blir ikke oppklart. Brannene er ofte så kraftige at alle spor forsvinner.

Gårdsbrann i Furnes

Et fjøs ble totalskadd i brann i Furnes i Ringsaker i 2011. Branner som dette er vanskelig å slukke og utvikler svært høye temperaturer, sier politiet.

Foto: Jan Egil Løvbak

Oppklaringsprosenten for branner i landbruket er mye lavere enn for boligbranner, skriver Bondebladet. Fra 1996 til 2012 sto hele 66 prosent av brannene med ukjent brannårsak.

Vanskelig etterforskning

Politioverbetjent Rune Strandskogen ved politiet i Telemark, sier det er flere ting som gjør at det er utfordrende å etterforske branner ved driftsbygninger på gårder.

Rune Strandskogen

Politioverbetjent Rune Strandskogen sier det er en utfordring for politiet å etterforske branner i store, gamle driftsbygninger i landbruket.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

– Det er ofte store bygninger av eldre dato og mye treverk, som brenner godt. I tillegg ligger gårdene ofte ute på bygda, hvor det er langt til nærmeste brannvesen, så det tar tid før slukkearbeidet kommer i gang.

Brant ned til grunnen

I juni i år brant en låve i Tveit i Kristiansand ned til grunnen.

Det var mye vind i området som skapte utfordringer for brannvesenet. Politiets innsatsleder på stedet opplyste til NRK at tilgang på vann vanskeliggjorde slukingsarbeidet i starten.

Det ble antydet at en propanflaske skal ha eksplodert i låven, men politiet måtte vente lenge før åstedet kunne undersøkes av krimteknikere.

Låvebrann Tveit Borgeveien

Svært varmt

Strandskogen sier til NRK at det er vanskelig å etterforske branner når bygningen er totalskadd i brannen. Når det har vært så varmt som opp mot tusen grader, smelter også metall i bygningene.

– For eksempel et sikringsskap som vi må sjekke ut, kan være smeltet og bortbrent og gjør at det blir vanskelig å finne årsaken til brannen.

I perioden 1996 til 2012 ligger tallet for uoppklarte boligbranner, på 41 prosent. Leder i Landbrukets Brannvernkomite, Pål-Arne Oulie, sier til Bondebladet at han håper oppklaringsprosenten blir høyere for branner i landbruket.

Dersom man vet årsaken til flere av brannene, vil det også være lettere å forebygge nye branner, sier han.

 • Vis omsyn på tronge vintervegar

  Køyreskulelærar Preben Utzig i Skien lærer elevane sine at det ikkje er nokon vits i å halde på forkøyrsretten, men heller vise omsyn nå som gater og vegar er både tronge og glatte. Utzig får full støtte hjå UP Region Sør.

  Preben Utzig
  Foto: Roald Marker / NRK
 • Bekymra for inaktive eldre

  Ingebjørg Kyrdal, spesialist i fysioterapi for eldre, er bekymra for stillesitjande eldre. Vaksne og eldre er i ro i gjennomsnitt 62 prosent av den vakne tida, altså rundt ni timar dagleg, viser statistikk frå Helsedirektoratet.

 • Strid i skjønnsretten

  Lilleelva Parkering og Statens vegvesen er i strid om det nye Lilleelvkrysset i Porsgrunn. Parkeringsselskapet vil ha erstatning for tapte parkeringsplassar, også for plassar som enno ikkje er bygd, skriv Varden.

 • Startskot for samanslåing

  Telemark er vertskap for det fyrste møtet i fellesnemnda for nye Vestfold og Telemark fylkeskommune. Fylkesordførar Sven Tore Løkslid seier han gler seg til å starte prosessen. På møtet skal det mellom anna veljast leiar og nestleiar av fellesnemnda.

  Sven Tore Løkslid. AP
  Foto: Anne Lognvik / NRK