Går for storbarnehage i sykehjem

Rådmannen i Skien foreslår å etablere en ny barnehage med plass til 180 barn i det tidligere Skien sykehjem, skriver Varden. Forslaget innebærer at fire barnehageavdelinger ved Lundedalen, Venstøp, Falkum og Åfoss barnehager legges ned og plassene overføres til den nyetablerte barnehagen når den er ferdig. Per 19. april sto 72 barn på venteliste for barnehageplass, skriver avisa.