NRK Meny
Normal

– Vi står ved uttalelsene

Fylkesmannen i Telemark avviser at hun har fått mye kjeft fordi hun har meninger om sykehusene i Telemark, men innrømmer at hun har fått en henvendelse fra sentrale helsemyndigheter.

Kari Nordheim Larsen

Fylkesmann i Telemark, Kari Nordheim Larsen, sier at hun fortsatt står for innholdet i høringsuttalelsen, men presiserer at den kun er et faglig synspunkt.

Foto: NRK

Tidligere har vi hørt at fylkesmann Kari Norheim Larsen mener at Sykehuset Telemark bør utsette videre arbeid med endringer av sykehusstrukturen i Telemark.

Presiserer

Styret ved sykehuset har blant annet foreslått å legge ned akuttfunksjonene ved sykehusene i Kragerø og på Rjukan, noe som har skapt stort engasjement i lokalsamfunnene.

Les også:

Fylkesmannen har tidligere sagt det kan være naturlig å utsette saken til den nasjonale sykehusplanen foreligger.

Men i dagens TA skriver fylkesmannen at de i ettertid ser at høringen gir rom for tolkinger som ikke var tilsiktet fra deres side.

Fylkesmann Kari Norheim Larsen sier til NRK at en presisering dermed er viktig.

– Det var noen som stilte spørsmål om vår uttalelse betyr at det er nye politiske signaler, og om regjeringens politikk står fast. Det er sykehuset som har ansvaret for å utarbeide denne planen. Vi har bare kommet med et innspill, slik vi er blitt bedt om, til prosessen som nå pågår, sier hun, og fortsetter:

– Vi føler behov for å presisere at dette ikke er noen ny politikk fra regjeringens side. Uttalelsen vi har kommet med står for fylkeslegens og min regning.

– Fylkesmannen representerer Staten og regjeringen. Har dere fått påpakning fra sentralt hold?

– Det var et ønske om at vi skulle presisere regjeringens politikk ikke har endret seg, og det er jeg selvfølgelig klar over og enig i. Men uttalelsen står vi ved, sier hun.

– Hvem kom med ønsket om presisering?

– Ønsket kom fra sentrale helsemyndigheter, sier hun.

– Har dere gått for langt?

– Noen vil kanskje synes det, men vi synes dette er innenfor det en fylkeslege og en fylkesmann kan uttale seg om. Vi har ikke noen myndighet i denne saken. Vi har heller ikke gjennom denne høringsuttalelsen gjort et forsøk på å stoppe oppdraget som Sykehuset Telemark har fått, sier Nordheim Larsen.

Les også:

Mener fortsatt det samme

Nordheim Larsen presiserer igjen at dette kun er et faglig synspunkt i en høringsfase.

– Det er sykehuset som skal komme frem til sine konklusjoner, sier hun.

– Men dere mener fortsatt det som står i høringsuttalelsen?

– Ja, vi mener det samme fortsatt, og ber sykehuset vurdere våre synspunkter, sier hun.

– Har du fått mye kjeft?

– Nei. Noen synes dette var bra, andre mente vi ikke burde uttalt oss. Men jeg har ikke fått mye kjeft, avslutter Nordheim Larsen.