NRK Meny

Fylkeskommunen misser løyveoppgåver

Fra 1. januar 2015 blir løyveansvaret for godstransport og turvogner overført frå fylkeskommunane til Statens vegvesen i Lærdal.
Fylkeskommunane skal framleis ha ansvaret for dei behovsprøva løyvene som løyver for buss i rute, drosjeløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemma.