NRK Meny

Fylkeshovedstaden til Tønsberg

Fylkesmannen, administrasjonen for samferdsel og administrasjonen for utdanning skal plasseres i Skien, mens Fylkesordføreren og Fylkesrådmannen skal sitte i Tønsberg. Det er resultatet av forhandlingene mellom Vestfold og Telemark om regionreformen. Fylkestinget tar stilling til om man ønsker en sammenslåing i desember.