NRK Meny
Normal

Nekter straffskyld etter Full City-forliset

De to kinesiske sjøfolkene som er tiltalt for brudd på forurensningsloven og skipssikkerhetsloven etter at Full City grunnstøtte utenfor Langesund i juni 2009, nektet straffskyld da ankesaken startet i Agder lagmannsrett mandag.

Knut Smedsrud og Brynjar Østgård

Knut Smedsrud til venstre er forsvarer for 2. styrmannen. Brynjar Østgård forsvarer den kinesiske kapteinen under ankesaken etter Full City-forliset utenfor Langesund i juli 2009.

Foto: Haakon Wærstad / NRK

Mandag morgen klokken 0930 ble retten satt. De tiltalte kineserne møtte med sine sine forsvarere. Brynjar Østgård forsvarer kapteinen, og Knut Smedsrud forsvarer 2. styrmannen. Det er satt av 18 dager til rettssaken, og det er innkalt 48 vitner.

Kineserne anket dommen fra tingretten, og satser på at lagmannsretten nå vil frikjenne dem for tiltalen om brudd på Forurensningsloven og Skipssikkerhetsloven.Bulkskipet Full City førte 1.000 tonn tungolje og 120 tonn lettolje da det grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli 2009. Mye av oljen lekket ut i sjøen. En kyststrekning på 75 kilometer mellom Nevlunghavn i Vestfold og Lillesand i Aust-Agder ble tilgriset av tungolje.

Får ikke jobb i hjemlandet

I tingretten ble kapteinen dømt til seks måneders fengsel for brudd på de to lovene, mens 2. styrmannen ble dømt for brudd på Forurensningsloven.

En del av straffen ble gjort betinget, fordi de ikke fikk forlate Norge før etter fire måneder. Lagmannsretten skal nå i fire uker framover vurdere hele saken på ny.

Knut Smedsrud forsvarer 2. styrmannen. Han sier belastningen for hans klient i hjemlandet har vært stor.

Han får seg ikke jobb som er knyttet til det maritime miljøet i det hele tatt. For min klient er dette en stor straff i seg selv, sier han til NRK.no.

– Været var udramatisk

I sitt innledningsforedrag redegjorde aktor Petter Sødal for aktoratets syn på hendelseforløpet før og etter grunnstøtingen. Det ble også skissert hvilke vitner aktoratet vil føre under rettssaken.

I en bemerkning til aktors foredrag la kapteinens forsvarer, Brynjar Østgård frem noen synspunkter som han ba lagmannsretten være oppmerksomme på under bevisførselen. Hovedsynspunktet er at hans klient som en utenlandsk kaptein fikk anvist plass ved Såstein, og etter forsvarerens syn ville dette påvirke kapteinens oppfatning av området.

Han hevdet også at været var udramatisk for et skip av Full Citys art og størrelse.

– Det er mulig at det ikke er utvist optimalt sjømannskap, men at det er en sone mellom det ikke optimale, og det straffbare, sa Østgård.

Ber om full frifinnelse

Han varslet også forsvarerne ville påstå full frifinnelse for sine klienter.

– Dette er ikke en straffesak med strenge straffer, men det er en straffesak av stor betydning for sjøfartsnasjoner. Den har derfor stor internasjonal oppmerksomhet, sa styrmannens forsvarer, Knut Smedsrud.

Han sa også at det var relativt uvanlig å straffeforfølge en ung offiser som var ute på sin første reise som nyutdannet styrmann. Smedsrud varslet at han vil legge vekt på værsituasjonen i forkant av grunnstøtingen, når dreggingen startet, når den kunne oppdages og på hvilket tidspunkt kapteinen forlot broen og overlot ansvaret til styrmannen.

Ifølge Smedsrud var det liten endring på værsituasjonen fra kapteinen forlot broen til grunnstøtingen skjedde. Det ble også påpekt at det har vært en forvirring rundt den nøyaktige tittelen på styrmannen.

– Etter det engelske systemet er han 3. styrmann. I Norge bruker vi; overstyrmann, 1. styrmann og 2. styrmann. Den riktige betegnelsen i Norge, vil derfor være 2. styrmann, sa Smedsrud.

Første dag i retten ble avsluttet med opplesning av de tiltaltes politiforklaringer.
Rettssaken fortsetter tirsdag.