NRK Meny
Normal

Frykter Norge vil gro igjen

Lave strømpriser gjør at færre velger å hugge ved til eget bruk. Norges Skogeierforbund er redd for at beitemark vil drukne i skog og kratt.

Rune Østgård

MINDRE VED: Varmepumper og billig strøm kan føre til at Norge gror igjen, mener Rune Østgård, daglig leder i Foreningen norsk ved.

Foto: Kreator

Den vanlige vedhoggeren som hugger til eget bruk og tok skog rundt jordet og annen kulturlandskap, ser vi nå mindre av. Det kan fort bli negativt med tanke på gjengroing, sier styreleder i Norges Skogeierforbund, Olav Veum.

Mye av vedproduksjonen i dag kommer fra vanlige skogsdrifter som ofte ikke ligger rundt slike områder. Derfor har vanlig privat vedhogst spilt en større rolle i norsk landbruk og næring enn kun å spare vedhoggeren selv noen kroner.

Redd kratt og skog overtar

Olav A Veum

Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, frykter at kulturlandskap vi gro igjen.

Foto: Geir Ufs

– Mange har hatt mulighet til å hogge litt og hente seg rimelig ved og samtidig holde det ryddig. Den aktiviteten blir påvirka. Mye av den veden som kommer nå er jo mer ved og løvvirke fra vanlige skogsdrifter som ikke går rundt kulturlandskap, sier Veum.

Færre hogger selv

Statsskog tok også tidligere imot mange selvhoggere, men slik er det ikke lenger, forteller skogkonsulent Rune Aamold.

– Etterspørselen har helt tydelig gått ned og vi har en stor konkurrent i varmepumpa. Vi merker jo det langs veger der det tidligere var vedteiger og selvhogst der ser det ut som om det gror mer og mer igjen, sier Aamold.

Velger heller varmepumpa

vedstabel

Illustrasjonsfoto: Slike vedstabler blir det stadig færre av.

Foto: Nina Kristiin Vraa / NRK

Det er nå installert over 900.000 varmepumper her i landet. Kombinert med billig strøm gjør det at færre ønsker å hugge sin egen ved. Resultatet er at skog og kratt overtar der det før var åpent landskap.

Foreningen Norsk ved merker konkurransen fra andre energikilder, forteller daglig leder Rune Østgård. Han tror motivasjonen for å spare penger ved å hugge egen ved ikke lenger er til stede.

– Mønsteret er nok at billig strøm reduserer bruken av bioenergi som ved, sier Østgård.

Folk har rett og slett for god råd, tror Østgård.

– Jeg tror nok at det i stor grad skyldes at vi har mye penger så folk kjøper heller den veden vi trenger. For en husholdning som bruker 15–30 sekker med ved i året så er det såpass rimelig å kjøpe at folk heller prioriterer fritid enn å gå i skogen og hogge ved, sier Østgård.

Les også: