NRK Meny
Normal

Frykter hyttebranner

Manglende kontroller med hytter fører til mange branner, sier Feierforeningen, som vil sjekke pipene. Brannvesenet mener det er bygningskontrollen som må skjerpes.

Hytte

Mange bruker hytta på fjellet på høsten og vinteren. Feiermesterne ønsker obligatorisk feiing for alle fritidsboligene.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Mange kommer til å bruke tid på hytta i løpet av vinteren. I Norge er det omkring 400.000 hytter. Men mens kommunene pålegger huseiere å feie pipa, er det bare et fåtall kommuner som har innført systematisk ettersyn av piper, ildsteder og peiser.

Tom Erik Galambos

Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening mener det bør bli et pålagt tilsyn med ildsted og piper i hytter.

Foto: Privat

Blir ikke oppdaget

Feiermesternes Landsforening mener det er på tide å innføre samme tilsyn som ved andre boliger.

– Vi oppdager ganske mange feil rundt omkring når kontrollerer boliger. De feilene blir ikke oppdaget på fritidseiendommer. Resultatet er at det, i verste fall, kan bli en brann, sier Tom Erik Galambos, leder for Feiermesternes Landsforening.

Det brenner oftere i fritidseiendommer enn i vanlige boliger. Det er mange ganger feil på piper og ildsteder som er årsaken til dette.

– Bruk fagfolk

Galambos mener det bør komme et nasjonalt krav om tilsyn og feiing i fritidsboliger, på lik linje med det som er for boliger i dag. Han mener også det er svært viktig at huseieren vet hva han gjør når det bygges ildsted i en bolig.

– Når man installerer nytt ildsted eller setter opp skorstein er det viktig at man bruker fagfolk til det. I dag finnes det en sertifiseringsordning for montering av ildsteder. Vi håper at det etterhvert skal bli et krav til å ha det for å kunne montere, sier Galambos

Folk er mer på hytta

Åge Verpe

Åge Verpe i Vinje kommune sier folk bruker mer tid på hytta. Han mener det er verdt å vurdere om krav om feiing bør innføres.

Foto: Privat

Vinje er en av landets største hyttekommuner. Her har det ikke vært diskutert å innføre krav om feiing eller tilsyn med hyttene.

Teknisk sjef Åge Verpe mener likevel dette kan være aktuelt å vurdere dersom det viser seg at det kunne ha hindret hyttebranner.

– Det er klart at for høystandards-hytter blir det mer aktuelt, fordi folk bruker stadig mer tid på hytta, sier Verpe.

Han sier de har fått henvendelser fra hytteeiere som har ønsket feiing på hytta si. Noen har også kjøpt feierutstyr for å feie selv.

Tore Metveit.

Tore Metveit i brannvesenet i Vest-Telemark, mener hyttene må kontrolleres når

Foto: Geir Åge Jensen / NRK

– Bygningskontroll er viktigst

Det er brannvesenet i Vest-Telemark som gjennomfører feiing hos hytteeierne som ønsker det. Brannsjef Tore Metveit mener ikke feiing for fritidseiendommer har noe for seg for å begrense branntilfellene.

– Det er mye viktigere med en bygningskontroll når hytta er ferdig, sier han.

Metveit sier feierne forteller at det er svært lite sot i pipene på hyttene. Han mener problemet er at ildstedet er feil bygd fra starten. Dersom en ny hytte begynner å brenne, kan de ofte oppdage samme feil ved de andre hyttene som er satt opp samtidig.

  • Vogntog står fast på Meheia

    Det er eit vogntog som har problem med å kome seg vidare på E134 på Meheia nær Notodden. Elles melder politiet at det ser ut til at dei andre vogntoga som har stått fast tidlegare i dag har kome seg vidare.

  • Arbeidsulykke i Porsgrunn

    Det har vore ei arbeidsulykke i Porsgrunn i føremiddag. Ein arbeider har falt ned frå 3–4 metes høgde. Politiet har vore på staden og det blir oppretta sak.

  • Black Friday er ulykkesdag

    Den store tilbodsdagen Black Friday har utvikla seg til ein av dei verste ulykkesdagane. I Telemark blei det registrert 24 ulykker i fjor. If forsikring meiner stressa bilistar på veg til og frå butikkar og kjøpesenter medfører økt risiko for ulykker.