Frykter dødsulykker på E-18 omkjøring

Siden E-18 trafikken begynte å gjennom Brevik i april i år, har det vært flere trafikkulykker langs strekningen, og mange blant lokalbefolkningen er nå redde for at dødsulykker bare er et tidsspørsmål.

Trafikkulykke på Ørviksletta

FARLIG OMKJØRINGSVEI: Det har vært flere ulykker på omkjøringsveien gjennom Brevik etter at E-18 ble stengt i april.

Foto: NRK-tipser

I april år ble Grenlandsbrua stengt, og E-18 trafikken blir nå omdirigert over Breviksbrua og gjennom Brevik. Det har ført til flere ulykker og store forsinkelser i trafikken.

Mari Pettersen bor rett ved omkjøringsveien, hun forteller at trafikken har blitt helt forferdelig, og frykter at den neste ulykken blir en dødsulykke.

– Bilene kjører jo som om de er i en 80 sone. Det er nesten ingen som tar hensyn til at de faktisk kjører gjennom et boligfelt. Jeg er redd for å slippe min egen datter langs gang- og sykkelveien der nede, og hun bruker det som skoleveg, sier Pettersen.

Mari Pettersen

Mari Pettersen fra Brevik frykter at den neste ulykken blir en dødsulykke.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

Dårlig sikret

På Ørviksletta langs omkjøringsveien ligger det en busstopp som stadig blir brukt av ungdom på vei til og fra skolen, men stoppet er på feil side av veien fra boligfeltet, og det finnes ikke noe gangfelt. Pettersen mener at vegvesenet har gjort altfor lite for å sikre fotgjengere langs omkjøringsveien.

– De har laga noe som de kaller en trafikkøy, som folk kan stoppe på midt i veibanen. Den har de laga rett ved bakketoppen og en sving. Der skal du altså stå med barnevogn, og handleposer mens det dundrer trailere forbi i 60, 70 og 80 kilometer i timen, forteller hun.

Hva burde Statens vegvesen gjøre nå?

– Først og fremst burde politiet ha flere kontroller. Så burde vegvesenet sørge for at farten blir senka her, og kanskje sette opp en fotoboks. Til slutt burde det lages et skikkelig gangfelt, og det burde flyttes til et mer oversiktlig sted, avslutter Pettersen.

Vurderer tiltak

Seksjonsleder Eivind Gurholt i Statens vegvesen, sier han forstår lokalbefolkningens bekymringer, og forteller at han ikke liker å måtte omdirigere E-18 inn på en vei som ikke er bygget for trafikkmengden. Han sier likevel at det kan bli vanskelig å få på plass en fotoboks på stedet.

Eivind Gurholt

Eivind Gurholt fra Statens vegvesen synes ikke det er noe morsomt å måtte sende E-18 trafikk inn på et vegnett som ikke er beregnet for det.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

– Å få til en fotoboks, det er en lang vei å gå. Det er ganske strenge regler og lang saksbehandlingstid for å få på plass en slik boks, men vi vurderer løpende, sammen med politiet, å ha flere kontroller langs veien.

Statens vegvesen skal nå vurdere om det finnes flere trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres i løpet av høsten.

– Vi skal ha en evaluering av omkjøringen nå, og vi håper å bli ferdig til midten av oktober, så må vi se på hva vi kan gjøre for å sikre både fotgjengere og bilister langs denne veien, sier Gurholt.