NRK Meny
Normal

Fredagskommentar

Samfunnet skylder tidligere barnehjemsbarn en skikkelig unskyldning, mener vår kommetator.

De siste to ukene har den mulige erstatningsordningen til tidligere barnehjemsbarn skapt debatt.

Mange av dem som vokste opp på barnehjem på 50- og 60-tallet har hatt store problemer i ettertid.

Samfunnet har ennå ikke har gitt barnehjemsbarna oppreisning. Kanskje det er tide nå, spør vår kommentator, Rune Christoffer Holm.

HØR HELE KOMMENTAREN HER!

Tøff behandling

Barnehjemsbarn opplevde overgrep på 50- og 60-tallet. Det er godt dokumentert. Riktignok fikk mange god behandling, men seksuelle overgrep, fysisk avstraffing og det å bli steng inne var vanlig.

Til enhver tid var det 1500-1900 barn i barnehjem i Norge. Og dersom noen av dem sa i fra, ble det ikke nødvendigvis bedre. I Vestfoldsendinga har vi tidligere blant annet intervjuet Ruth, som sa i fra til blant annet presten. Han gikk til bestyrerinnen på barnehjemmet i Sandefjord, som igjen belønnet Ruth med å være innelåst i kjelleren, uten mat.

Dette bekrefter Befring-utvalgets rapport fra 2004. Tilsynet fungerte ikke, og tilsynsførerne hadde varierende kompetanse. Dette var kommunenes ansvar. Samtidig var det stor variasjon mellom barnehjemmene. Det var personavhenging. Havnet du under vingene til en bestryrer av den gamle skolen fikk du tøffere behandling.

Dessuten var synet på oppdragelse var anderledes. Forbudet mot legemlig avstraffelse i skolen kom først i 1936. Dette ble ikke gjort samtidig gjeldende for de daværende skolehjemmene.

- Et nytt overgrep

Dette fritar likevel ingen fra å si unnskyld. De kristelige organisasjonene som stod for driften av de fleste barnehjemmene har allerede sagt unnskyld. Kommunene som hadde ansvar for å føre tilsyn, og som plasserte barna der må ta det økonomiske ansvaret.

Det overraskende er at ikke kommunene allerede har gjort det. Det er tross alt kanskje mer enn 50 år siden. KS i Vestfold har nå anbefalt kommunene en ordning med mellom 200 000 til 750 000 kroner i oppreisning. Denne anbefalingen vil ikke Sandefjord eller Tønsberg kommuner nødvendigvis følge.

I Tønsberg har politikerne sendt saken til utvalget som tar seg av økonomien, for å få "vurdert det økonomiske" rundt dette. Ordføreren i Sandefjord har tatt til orde for ikke å gi penger til personer som kan komme til å sette erstatningen over styr. Her synes jeg domprost David Gjerp har det beste svaret. Dette kan oppleves som et nytt overgrep sier han. De som hadde ansvaret, må også ta det på alvor og gi en skikkelig oppreisning. Tidligere barnehjemsbarn fortjener det. Like viktig er det at folk rundt forstår at dette er penger som den enkelte fortjener. Alle dem som opplevde overgrep, vold eller bare det å ikke få en eneste klem fra du er 5 -15 år fortjerner en tydelig unnskyldning. En troverdig sum, ikke overformyndere.