NRK Meny

Forurensede masser

Gunneklevfjorden i Porsgrunn har blitt renere, men har fremdeles for stort innhold av dioksider og kvikksølv. Det sier forsker Marianne Olsen i Norsk Institutt for vannforskning, NIVA. Hydro sier de har foreslått en rekke tiltak for Miljødirektoratet og venter på svar før de kan starte jobben med å rense eller dekke til massene.