NRK Meny
Normal

Fortsetter med diesel

Det kan bli dieselbusser på veiene også de tre neste åra.
Trist å se at fylkeskommunen pålegger andre å begrense seg, mens de ikke innfører biogass når de kan, mener renovasjonsleder.

Busser Skien

Det vil trolig fortsatt bli dieselbusser som kjører i Grenland. Renovasjon Grenland mener det er et dårlig signal å pålegge begrensninger i privatbilismen mens bussene fortsette å kjøre på diesel.

Foto: Roald Marker / NRK

Fylkesrådmann anbefaler å forlenge avtalen med Nettbuss og utsette biogass-busser.

Skuffet over fylkeskommunen

Neste år skal renovasjonsbilene i Grenland over på gass for å redusere klimautslippene, og etter planen skulle også halvparten av bussene gjort det.

Anne Berit Steinseth, daglig leder Renovasjon Grenland, er skuffet.

– Dette vil si at de blir en sinke, samtidig som de pålegger andre å bidra til at man når reduksjonene, ved å sette opp bomstasjoner og begrense privatbilismen.

Felles biogassanlegg

I september neste år skal et felles biogassanlegg for Telemark og Vestfold stå klart. Her vil avfall bli omdanna til biogass som renovasjonsbilene i begge fylkene og bussene i Vestfold skal bruke som miljøvennlig drivstoff i stedet for diesel.

Steinseth avviser at omlegging til biogass blir dyrt. Hun sier at siden Grenlandskommunene er medeiere i et biogassanlegg, ville fylkeskommunen kunne fått svært billig biogass.

Tar lengre tid

Fylkeskommunen skal ta over driften av bussene fra Vest-Viken kollektivtrafikk, og fylkesrådmann Evy Anni Evensen anbefaler derfor å forlenge avtalen med Nettbuss fram til 2018.

– Vi satser på en lengre innfasing på biogass. Vi har ikke sagt nei til biogass, men vi ser for oss at det vil ta lengre tid.