Fortsatt vitneavhør

Flere tidligere politikolleger har i formiddag vitnet i rettsaken mot den tidligere politimannen. De ga tiltalte gode skussmål og karakteriserer tiltalte som en dyktig politimann. Et vitne som bor ved Breviksbrua sier at hun den aktuelle natta flere ganger hørte skrekkslagne rop om hjelp. Et annet vitne sier at hun aldri hadde hørt hyl på denne måten.