Fornøyd med klimasvar

8. klassingene, som sendte bekymringsbrevet om klimaendringer til statsminister Jens Stoltenberg, er fornøyd med svaret. 

Lærer Tonje Vedvik Dammen og elev Marte H. Andersen
Foto: Lam Nguyen / NRK

På bakgrunn av det elevene i 8. klasse ved Gimsøy ungdomskole har lært i skoletimene om klimaendringer og drivhuseffekt, sendte elevene tidligere i år et bekymringsbrev til statsminister Jens Stoltenberg.

Nå har svaret kommet:

”At dere er bekymret har jeg full forståelse for. Imidlertid er det viktig at vi gjør om felles bekymring til felles handling. Selv om regjeringen har ansvaret for klimapolitikken, er det viktig at alle bidrar.”

Dette var et av svarene i brevet elevene fikk fra statsministerens kontor. Marte Andersen er en av elevene som skrev til statsministeren og oppfordret Jens Stoltenberg til å ta elevene på alvor og gjøre noe straks. Hun er fornøyd med svarene.

- Veldig. Det står at de holder på å gjøre veldig mye, og at de tar oss seriøst, sier Marte Andersen.

I brevet får elevene høre om regjeringens fremtidige og ambisiøse mål i klimaarbeidet, og elevene selv blir oppfordret til å bidra med sin del.

Tonje Vedvik Dammen er klasseforstander og syns det er bra at elevene fikk svar fra statsministernes kontor og håper at elevene følger opp sin del i klimaarbeidet.