Ansatte slår alarm om Notodden sykehus

Fylkesmannen er i gang med en større granskning av sykehuset etter mange bekymringsmeldinger om uholdbare arbeidsforhold og episoder der pasienter ikke har fått faglig forsvarlig pleie.

Notodden sykehus

GRANSKES: Fylkeslegen i Telemark vil nøye gjennomgå forholdene for pasienter og ansatte ved sykehuset.

Foto: Jørn Ertsaas / Sykehuset Telemark

Sykepleierne har vært bekymra lenge, forteller tillitsvalgt Ann Iserid Vik-Johansen.

Ann Iserid Vik Johansen

Ann Iserid Vik-Johansen er tillitsvalgt for sykepleierne og sier situasjonen er uholdbar.

Foto: Tone Lensebakken / NRK

– Vi så det rett etter jul at det var en uholdbar situasjon for våre sykepleiere der. De jobba doble skift og hadde det veldig travelt. De hadde ikke tid til å gå på do, eller til å spise, og de var rett og slett redde for pasientsikkerheten.

I januar i år sendte Norsk sykepleierforbund bekymringsmelding til Fylkesmannen etter flere års bekymring for kritisk høyt overbelegg og lav bemanning på medisinsk-kirurgisk sengepost.

Ansatte opplever at de ikke får utført jobben sin forsvarlig og frykter alvorlige feil.

– Sykepleierne er veldig redde for de ikke skal ha nok tid til å passe på at de ikke gjør feil, sier Vik-Johansen.

Triple vakter

I bekymringsmeldingen forteller sykepleierforbundet om mange korridorpasienter, slitne ansatte som går både doble og triple vakter, og mange episoder der pasienter ikke har fått forsvarlig pleie.

Fylkesmannen i Telemark gjennomførte tidligere i år en granskning ved Sykehuset Telemark i Skien. Da ble det slått fast at det hadde vært et uforsvarlig høyt pasientbelegg og for lav bemanning i forbindelse med tre dødsfall.

Endelig rapport: Sykehuset Telemark har brutt loven

– Kjenner forholdene

I sommer var det sykehuset på Notodden sin tur. Fylkeslege Steinar Aase sier det er grunn til å undersøke når bekymringsmeldingene kommer fra leger og sykepleiere som er oppi dette daglig.

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase sier alt fra arbeidsordninger til bemanning skal granskes.

Foto: Anne Lognvik / NRK

–​ Når vi får høre at de har vært bekymret i lang tid, og at de har tatt det opp med ledelsen uten at det har ført til noe, da er det klart at vi som tilsynsmyndighet kan kritiseres veldig dersom vi ikke går inn i det og undersøker nærmere. Det er grunn til bekymring over en del av de tingene som nevnes.

Fylkesmannen har det siste året fått inn mange klagesaker og har i flere tilfeller konkludert med uforsvarlig behandling av pasienter ved sykehuset. I tilsynet skal Fylkesmannen gå grundig til verks.

– Vi vil jo gjerne få påpekt det som eventuelt er galt før det skjer alvorlige komplikasjoner.

Deler i to

Samtidig gjennomfører sykehuset endringer. Medisinsk og kirurgisk sengepost, som før har vært kombinert blir nå delt i to, og de ansatte får to ledere i stedet for en.

Per Urdahl

Klinikksjef Per Urdahl sier de vil overholde fristen.

Foto: Tellef Dahll / NRK

– Det kommer til å bli mer oversiktelig og bedre ledelse fordi det er flere ledere. Vi ser at det blir mye bedre enn det har vært, sier Vik-Johansen

Sykehuset er i gang med å samle informasjon og dokumentasjon som Fylkesmannen har bedt om. Og klinikksjef Per Urdahl sier at fylkeslegen vil få et grundig svar innen fristen.