Davids drømmetomt kan bli ofret for steinsirkel fra jernalderen

PORSGRUNN (NRK): Seks bolighus og ett næringsbygg kan forsvinne, så en steinsirkel fra eldre jernalder ikke skal bli ødelagt av E18-utbyggingen.

David Di Ruscio

MÅ KANSKJE FLYTTE: David Di Ruscio mener fortidsminnet må kunne flyttes.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

Selskapet Nye Veier foreslår å legge traseen for nye E18 forbi Porsgrunn 140 meter lenger syd enn det originale forslaget.

En av huseierne som vil bli rammet er David Di Ruscio. Han må nå se på at drømmetomten kan bli ofret på arkeologiens alter.

– Jeg har hatt denne eiendommen siden 1997, og jeg hadde tenkt å bli boende her ut livet. Det er ikke bare våre tomter det gjelder heller. Det var planer om mer utbygging i området, og den nye traseen vil lage mye støy og støv for alle som bruker området, sier Di Ruscio.

Planansvarlig for E18, Solfrid Førland, sier at dette ble den løsningen som de kom frem til etter at de fikk innsigelser til den originale planen fra Telemark fylkeskommune.

– Vi var i kontakt med fylkeskommunen, og de ba oss finne alternative løsninger. Vi er kjent med at det er ulike meninger om å flytte linja eller ikke, sier Førland.

Steinsirkel Herregårdsbekken

STEINSIRKEL TIL BESVÆR: Nye Veier foreslår å legge E18 gjennom seks bolighus og et næringsbygg for å spare denne steinsirkelen fra eldre jernalder.

Foto: Sigmund Bolme / NRK

Veien blir billigere

Å flytte veien tar ikke bare vare på kulturminnene, det blir også billigere enn det originale forslaget, sier Nye Veier.

– Vi sparer rundt 100 millioner kroner. Vi slipper 200 meter med løsmassetunnel, både vei og bru blir kortere, og vi får rundt 400–500 meter kortere fjelltunnel, sier Førland.

Di Roscio mener besparelsene blir små når man trekker inn påvirkningen den nye traseen vil ha på nærområdet.

– Det er ikke verdt det hvis hele dalen her blir ødelagt, med seks bolighus, næringseiendom og fine turområder. Det er også lite penger i den store sammenhengen av hva veien koster, sier han.

Skal bevare kulturminner

Steinsirkelen det er snakk om er fra eldre jernalder (500 f.Kr – 550 e.Kr). Sirkelen har blitt beskrevet som et mini Stonehenge, og fylkeskultursjef i Telemark, Lars Haukvik sier at det er et spesielt fortidsminne.

Kulturminner Herregårdsbekken

KULTURMINNER: Det er mange kulturminner i området.

Foto: Skjermdump fra kulturminnesok.no

– Vår oppgave i denne saken er å bevare kulturminner, vekte verdien av dem, og komme med innspill til Nye Veier. Det er det vi har gjort her.

David Di Ruscio mener at det også finnes mange viktige kulturminner der den nye traseen er foreslått, og det bekrefter fylkeskultursjefen.

– Vi må frigjøre kulturminner uansett hvilken trasé som velges, sier Haukvik.

Håper ordføreren holder ord

Porsgrunn kommune har tidligere uttalt at de ikke ønsker løsningen som Nye Veier nå foreslår. David Di Ruscio håper at kommunen vil holde på det.

– Jeg håper ordføreren står for det han sa tidligere i høst, at de ønsket at traseen skal legges så nær jernbanen som mulig. Steinsirkelen kan flyttes til tomten min, der er det plass, sier De Ruscio.