NRK Meny

Folk på Gaustatoppen

Hovudredningssentralen og politiet i Telemark blei i natt varsla om aktivitet i fjellsida mot Gaustatoppen. Etter å ha undersøkt tipset og sjekka området over Langefonn slår politiet fast at det er fjellvande folk på planlagt tur i området. Det var sterk vind i området i natt, og kjentfolk reknar med at det kan vere rasfare i fjellsidene under toppen.

  • Glatte veger

    I Agderfylkene og Telemark er det nå stedvis glatt på vegene som følge av underkjølt regn, ifølge Statens vegvesen. Spesielt i indre strøk og de mindre vegene er det vanskelige kjøreforhold. Mannskaper er ute og salter og strør.