NRK Meny

Flyttar målestasjon til Brevik

Målestasjonen for luftureining på Heistad skal flyttast til Brevik for betre å kunna måle utslepp av svevestøv og farlege gassar. Målestasjonen på Heistad blei etablert i 1973 midt mellom Herøya og Norcem, men no registrerer dei svært små utslepp frå industrien på Heistad.

Brevik
Foto: Christina Førli Aas / NRK