Flyktningene kommer ikke

Kragerø kommune taper 100.000 kroner i uka på en avtale med myndighetene om bosetting av mindreårige flyktninger. Kommunen har planlagt for 15 flyktninger som de ble bedt om å ta imot, men så langt ser det ut til at det bare kommer sju, sier Torill Sandberg, enhetsleder for integrering i Kragerø. Hun mener kommunen må få dekket dette beløpet.