Her er de flinkest til å sikre småbarn i bil

Foreldre i Sogn og Fjordane og Telemark er flinkest til å sikre småbarn i bil her i landet.

Sikres feil

Slik skal det ikke gjøres. Barn bør sitte bakovervendt lengst mulig, mener Trygg Trafikk.

Foto: Colourbox

Aust-Agder og Sør-Trøndelag kommer dårligst ut i undersøkelsen.

Undersøkelsen, som er gjort av Trygg Trafikk, viser at 43 prosent av barn mellom ett og tre år sitter i et bakovervendt barnesete i bil her i landet.

– Undersøkelsen viser en god økning sammenlignet med 2010, da kun 20 prosent av barna satt bakovervendt. Også i forhold til fjoråret ser vi en liten økning, sier prosjektleder Carina Henske i Trygg Trafikk.

Les også:

Prosentvis sikring av barn i bil (barn fra ett til tre år)

FYLKE

BAKOVERVENDT SETE

FOROVERVENDT SETE

Sogn og Fjordane

 67

 30

Telemark

 58

 38

Akershus

 56

 38

Oslo

 53

 44

Rogaland

 53

 41

Hordaland

 51

 43

Oppland

 50

 38

Troms

 49

 49

Nordland

 48

 45

Østfold

 47

 44

Buskerud

 47

 44

Finnmark

 38

 59

Hedmark

 37

 44

Nord-Trøndelag

 37

 57

Vestfold

 34

 59

Møre og Romsdal

 33

 50

Vest-Agder

 31

 66

Aust-Agder

 18

 77

Sør-Trøndelag

 18

 64

Hele landet

 43

 50

TABELL: Tall fra Trygg trafikk.

Bakovervendt stol

Totalt sitter 88 prosent av ettåringene i korrekt plassert barnestol, 61 prosent av toåringene og 15 prosent av treåringene.

Det siste bekymrer Trygg Trafikk noe, ettersom det anbefales at barn helt opp til fireårsalderen og gjerne lenger, skal sitte fastspente i bakovervendt stol.

– For mange snur barna for tidlig, sier Henske, og peker på at svakt utviklet nakkemuskulatur og store, tunge hoder kan føre til alvorlige skader hos barn.

Les også:

– Omsorgssvikt

I Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag sitter over 10 prosent av barna mellom ett og tre år ulovlig i bil, enten ved å ikke være sikret i det hele tatt, eller ved å sitte i vanlig bilbelte.

– Dette kan en gjerne kalle omsorgssvikt. En tilsynelatende udramatisk kollisjon kan føre til store skader hos småbarn som ikke er sikret, sier Henske.