Denne bransjen har rundt ni dødsfall hvert år

SILJAN (NRK): Bygg- og anleggsbransjen hadde over 500 fallulykker i fjor. Ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet kunne de fleste ulykkene vært unngått.

Arbeider jobber på tak

MANGE ULYKKER: Bygg- og anleggsbransjen er utsatt for mange fallulykker ifølge en rapport fra Arbeidstilsynet.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– Her står jeg i et stillas, og de kan bli veldig glatte på vinteren. Da er det lurt å strø, salte, fjerne ledninger og slanger som jeg kan snuble i.

Vetle Bjørntvedt Kåsa er vant med å tenke på sikkerhet. Han er verneombud på en byggeplass i Siljan utenfor Skien. Et dypdykk Arbeidstilsynet har gjort i 176 ulykker, som ble fulgt opp med fysiske tilsyn i bygg- og anleggsbransjen i fjor, viser at nær halvparten av ulykkene var fallulykker. Ulykkene var fra tak, gulv og stillaser.

I tillegg til fallulykker viser rapporten at ulykker som involverer at ting faller ned på arbeidere, og ulykker der arbeidere kutter eller stikker seg – går igjen. Totalt ble det registrert over 2700 skader i næringen i fjor, og seks mennesker omkom i arbeidsulykker. De siste sju årene har bransjen i snitt hatt over ni dødsfall hvert år.

– Dessverre finnes det ingen enkel løsning. Det er behov for å jobbe systematisk og kontinuerlig i alle faser av et bygge- og anleggsprosjekt, sier Bodil Aamnes Mostue i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

To arbeidere ved byggearbeid i Siljan

Sikkerhet er i høysetet i Siljan. Knut Amli, prosjektleder i Siljan, sier de i forkant av prosjekter utfører sikkerhetsanalyser for å hindre ulykker.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Vil få ned antall ulykker

Det er ofte unge, utenlandske og innleide arbeidere som lærlinger og sommervikarer, som er involvert i ulykker.

Mostue håper rapporten, som er en del av et samarbeid mellom sentrale aktører i næringen, kan bidra til at flere bedrifter forstår hvor de må sette inn støtet.

– Det er viktig med god opplæring slik at arbeidstakerne er godt kjent med risikoforholdene. Operative ledere bør kanskje være til stede for å sørge for å vurdere risiko, eller følge opp arbeidet slik at det går som planlagt, sier Mostue.

Bygg - og anlegg

De siste sju årene har bygg- og anleggsbransjen i snitt hatt over ni dødsfall hvert år.

Foto: NRK

Stoppet arbeidet på grunn av liv og helse

Geir Kaasa er regionalt verneombud i bygg i Telemark og Vestfold, og har besøkt 400 byggeplasser i de to fylkene i år. På nesten én fjerdedel av plassene har han stoppet arbeidet fordi han har fryktet for arbeidernes liv og helse. I fjor gjennomførte ombudet drøye 4200 tilsyn i de to fylkene, og de stanset arbeid på over 1700 av plassene.

– Usikret takarbeid, steder der adkomsten er usikret, dårlige rekkverk. Det er det som går igjen, sier han.

Kaasa mener som Mostue at mer fokus på sikkerhet, skolering og forebyggende arbeid er oppskriften på færre ulykker. Og han har tro på at rapporten kan vekke folk.

– Når vi reiser på jobb regner vi jo med å komme hjem igjen også. Jeg tror slik statistikk er med på å forebygge.