Flere voksne i grunnskoleopplæring

Fylkesmannen i Telemark opplyser at stadig flere voksne tar grunnskoleopplæring. 415 voksne i fylket deltar skoleåret i 2016/2017. 98 prosent er minoritetsspråklige. Utdanningsdirektoratet forklarer økningen med den store mengden asylsøkere som kom til landet i 2015, og at mange i aldersgruppa 16–18 år får grunnskoleopplæring gjennom kommunal voksenopplæring, melder Fylkesmannen.