Nye opplysninger om 7-åring som døde

Politiet er ikke ferdig med å avhøre vitner i den gjenopptatte etterforskningen av dødsfallet til en syv år gammel jente i Skien. Nye opplysninger har også kommet frem i etterforskningen.

Bygget der 7-åringen bodde

ETTERFORSKER DØDSFALL: Siden september har politiet etterforsket dødsfallet til en 7 år gammel jente i Skien i 2009 på nytt. Politiet konkluderte med at dødsfallet skyldtes hengning som avdøde selv hadde hatt skyld i, men i september i år ble saken gjenopptatt fordi politiet stilte spørsmål ved om de hadde komme frem til rett konklusjon.

Foto: Marie Roksund / NRK

Jon Borgen

Politiadvokat Jon Borgen sier etterforskningen av saken går mot slutten.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Ja, det har kommer frem nye opplysninger om det som skjedde, og vitner har gitt oss ny informasjon, forteller politiadvokat Jon Borgen, som leder den gjenopptatte etterforskningen.

Han vil ikke utdype hvilke nye opplysninger som nå har kommet frem i saken.

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, og det er også vanskelig fordi saken er så detaljrik, sier Borgen.

Døde av hengning

Det var 21. april 2009 politiet fikk melding om at en 7 år gammel jente hadde fått hjertestans i hjemmet sitt i Skien. Hun ble fraktet til sykehus, der hun lå i koma frem til hun døde 12. mai. Politiet konkluderte med at dødsfallet skyldtes hengning som avdøde selv hadde hatt skyld i, men i september i år ble saken gjenopptatt fordi politiet var usikre på om de hadde kommet frem til rett konklusjon.

– Vi har etterforsket saken i høst, og vi forsøker å få opplyst saken enda bedre enn det som ble gjort i 2009, sier Borgen, som ikke legger skjul på at det er krevende å etterforske en sak som er flere år gammel.

– Den store utfordringen er at det har gått lang tid. Når vi avhører vitner som kommer med nye opplysninger, er jo spørsmålet hvorfor de forklarer seg annerledes nå enn sist.

Har sendt inn funn

I 2009 ble det gjort beslag av ting fra leiligheten der jenta ble funnet som også blir undersøkt på nytt, og politiet venter forsatt på resultatene av disse undersøkelsene.

– Det er beslag som vi har bedt Kripos om å undersøke nærmere, så får vi se om det kan gi oss noen svar, sier Borgen.

Politiadvokaten forteller videre at etterforskningen går mot slutten, og innen et par uker skal etterforskningsgruppa summere opp informasjonen de nå sitter på. Frem mot det skal også flere vitner avhøres.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på detaljer. Nå får vi etterforske saken ferdig, også får vi se om vi mener at det hendelsesforløpet vi la til grunn i 2009 er det vi mener er det korrekte i dag.