Flere videregående skoler mangler varslingsanlegg for kriser

SKIEN (NRK): I en rapport laget for Telemark fylkeskommune går det frem at sju av 10 undersøkte skoler mangler et varslingsanlegg med ønskelig standard.

Terroaksjon Porsgrunn videregående

VÆPNET AKSJON: I fjor høst ble det satt frem en trussel mot Porsgrunn videregående skole på nettsamfunnet Jodel. Politiet rykket ut til skolen med store styrker.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Bevæpnet politi gjorde seg klar til å aksjonere på Porsgrunn videregående skole. Bakgrunnen var en trussel på nettsamfunnet Jodel.

Episoden i fjor høst viste seg å være tomme trusler. Likevel var det en vekker. Fylkeskommunen har satt i gang et arbeid for å bedre beredskapen. En rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe i fylkeskommune forteller at det er et forbedringspotensial.

I rapporten fra gruppa, ledet av fylkeskommunens egne folk, pekes det på at 7 av 10 videregående skoler mangler anlegg til varsling av kriser.

– Statusen er ikke god nok i forhold til dagens samfunn. Situasjonen har endret seg de siste årene, og vi har skjønt at vi måtte gjøre noe. Da har det vært aktuelt å ha varsling med lyd eller taleanlegg, sier seksjonsleder for pedagogisk drift i Telemark fylkeskommune, Ben Leirvåg til NRK.

Les også:

Utgift: Fem millioner kroner

I rapporten NRK har fått tilgang til anbefales to ulike varslingsanlegg for skolene som ikke har dette på plass.

Fredrik Sørlie, Auf i Telemark

Leder i AUF i Telemark, Fredrik Sørlie ønsker et varslingsanlegg velkommen for at elevene skal føle seg trygge.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Det billigste er et anlegg som varsler med sirener, mens det dyreste anlegget er et toveisvarslingsanlegg der det kan kommuniseres frem og tilbake.

Totalt vil det koste i underkant av fem millioner kroner å installere det dyreste anlegget på alle de sju videregående skolene som ikke har noe slikt varslingsanlegg.

Arbeidet med å kartlegge situasjonen kommer som en konsekvens av det som skjedde på Porsgrunn videregående skole i fjor høst. Dagens rutiner vil ikke Leirvåg si noe om, det holdes internt for skoleledelsen.

Halvparten har ikke varslingsanlegg

Flere fylker i landet jobber med å få på plass slike varslingsanlegg. Eiendomssjef i Vestfold fylkeskommune, Christian Thorsen Egeberg sier de har varslingsanlegg på halvparten av skolene i fylket.

Leder for Telemark AUF, Fredrik Sørlie, håper at fylkeskommunen får varslingsanlegg så raskt som mulig.

Dette handler om oss elever. Vi skal føle oss trygge på skolen. Jeg ønsker at de hadde prioritert å få opp et varslingssystem, slik at vi elever slapp å føle oss utrygge.