Flere prøver tas ikke på fredager

DRANGEDAL (NRK):Poststans på lørdager skaper utfordringer for flere av landets legekontor.

Astrid Oddnes

Bioingeniør Astrid Oddnes får ikke tatt alle typer blodprøver på fredager, fordi de ikke tåler å bli liggende til mandag.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– En bakterieprøve fra et sår for eksempel, en slik prøve kan vi ikke ta på en fredag.

Det forteller bioingeniør Astrid Oddnes. Hun arbeider ved Drangedal legekontor, der alle prøver sendes til sykehus med post.

Ved nyttår ble postomdeling på lørdager avviklet. Prøver som ikke er holdbare over lengre tid kan dermed ikke lenger tas på legekontoret på fredager.

Blodprøver

PRØVER: En del prøver har lang holdbarhetsdato. Prøver i EDTA-glass kan ikke bli liggende.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

– En del blodprøver må tas på et EDTA-glass. De har kort holdbarhetsdato, forklarer Oddnes.

Med grundig planlegging unngår legekontoret de helt store problemene, men trenger en pasient en av de aktuelle prøvene på en fredag må han vende nesa mot nærmeste sykehus.

– Vi vet ikke alltid hvorfor pasienten kommer og kan derfor ikke planlegge alt. Jeg syns det får konsekvenser, både for pasienten og for oss, sier Oddnes.

Blodprøve, Drangedal legekontor

LITE HOLDBARE: Prøver som ikke tåler å bli liggende kan forandre seg. Særlig innenfor mikrobiologi og hematologi er prøvene lite holdbare.

Foto: Maria Hee Furulund / NRK

Arbeider med nasjonal løsning

I Telemark har sykehuset tilbudt Drangedal legekontor å sende viktige prøver med ekspress over natten. Men ordningen er dyr, og blir derfor lite brukt.

På vegne av de fire helseforetakene i Norge jobber Helseforetakenes innkjøpsservice, HINAS, med å finne en nasjonal avtale for levering av blodprøver til sykehus på lørdager.

Foreløpig er det ikke satt en dato for når en avtale skal være på plass, men HINAS opplyser at arbeidet vil starte etter påske.

Tar saken til Stortinget

Jenny Klinge

KREVER LØSNING: Sp-politikerne Jenny Klinge (bildet), Janne Sjelmo Nordås og Kjersti Toppe ber regjeringen sørge for en løsning.

Foto: Bernt Sønvisen

Forrige uke kunne NRK fortelle at Senterpartiets stortingsgruppe har fremmet et forslag om at regjeringen må sørge for en varig løsning på problemet.

Gruppen viser til eksempler fra Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, der legekontor som ligger usentralt i distriktene opplever problemer.

De nevner også midlertidig løsninger gjennomført i blant annet Troms, der fem budbilruter er opprettet for innsamling av prøver på fredager.

Må finne midlertidige løsninger

Anne Grethe Erlandsen

FØLGER MED: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, sier de er klar over problemstillingen.

Foto: NRK

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, skriver i en e-post at det er viktig for dem at postavvikling på lørdager ikke går ut over pasienter. Videre står det:

Vi vil følge nøye med på utviklingen fremover, og har tett dialog med de regionale helseforetakene, for å sikre at disse endringene ikke gjør at blodprøver forringes eller blir ødelagte.

De regionale helseforetakene, sykehusene, kommunene og fastlegene må finne lokale løsninger og tilpasninger slik at pasientsikkerheten ivaretas. Vi vil be om informasjon fra de regionale helseforetakene på hvordan dette løses.

Ønsker seg budbilrute

Som i Troms ønsker Oddnes seg en ordning med en budbil på fredager. Hun forteller at poststansen skaper ringvirkninger på legekontoret gjennom hele uka.

– Det er hektisk. Jeg har en timeliste på laboratoriet som stort sett er helt full. Og så kommer det pasienter fra legene, og selvfølgelig er det ønskelig å ta prøvene samme dag som pasienten er hos legen, sier hun.