– Veldig positivt at flere unge nå er i jobb

For første gang på veldig lenge melder NAV om positivt nytt fra arbeidsmarkedet.

Terje Tønnessen

Terje Tønnessen er stolt av arbeidet de har gjort inn mot unge arbeidsledige.

Foto: NAV

NAVs tall for juni viser at flere telemarkinger er i jobb. Ledigheten synker mest blant unge, noe NAV-direktør Terje Tønnessen er veldig glad for.

– Det er meget positivt å se at det er en nedgang i ledigheten i denne gruppen. Selv om vi vet at mange har sommerjobber av en begrenset varighet er nettopp sommerjobber en viktig inngangsport til arbeidslivet på lengre sikt, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Han legger vekt på at fylket over lang tid har hatt en høy andel av ledig ungdom.

– Vi har derfor hatt et stort fokus på aktivitet og tiltak for de unge som ett av våre satsingsområder.

Skiller seg ut positivt

I juni 2015 var det registrert 2.898 helt ledige i Telemark. Dette er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Telemark har for det meste skilt se ut negativt på tallene fra NAV, og har hatt høy arbeidsledighet. Arbeidsledigheten i fylket er fortsatt høyere enn resten av landet, men i forrige måned gikk vi mot strømmen.

Mens ledigheten sank i Telemark, økte den på landsbasis.