NRK Meny
Normal

Flere bestiller dop i posten

Det har vært færre kontroller og beslag i 2015, men Tolletaten i Grenland opplever at stadig flere bestiller narkotiske stoffer hjem i sin egen postkasse.

Rune Pettersen

Tolletatens grensekontroller tar nå flere store fisker enn tidligere, forteller seksjonssjef Rune Pettersen.

Foto: NRK

Tollregion Sør-Norge sin kontroll- og beslagsstatistikk viser at antall kontrollerte objekter i 2015 er redusert med nesten 4500 objekter siden 2014. Seksjonssjef ved tolletatens Grensekontroll Grenland, Rune Pettersen, tror ikke at det nødvendigvis betyr at flere har sluppet unna.

– Nei, jeg tror ikke det. Det har generelt vært færre som har blitt kontrollert, men det skyldtes nok mer målrettet kontroll, sier Pettersen.

På landsbasis viser tallene at treffprosenten har økt fra 11 til 11,37 prosent, og antall overtredelser som har resultert i en anmeldelse har steget fra 595 i 2014 til 610 i 2015.

Flere anmeldelser

Pettersen forteller at en av ti kontroller medfører en eller annen reaksjon som forenklet forelegge eller anmeldelser, og det har holdt seg stabilt.

– Vi blir jo nødt til å sammenligne med oss selv, og her i Grenland har det blitt beslaglagt mer brennevin, vin, sigaretter, og valuta i år. Noen beslag er større enn andre, men det er generelt foretatt flere anmeldelser i år enn i fjor, forteller Pettersen.

Særlig urovekkende er det at flere nordmenn bestiller narkotiske stoffer hjem i sin egen postkasse.

Bestiller narkotika på nett

– Vi har avdekket noe mer i post (smugling, journ.anm.) i år enn tidligere. Blant annet avdekkes 1,5 liter GBL, et narkotisk stoff som blir misbrukt og har medført flere overdoser, og absolutt er et farlig stoff, sier Pettersen.

I disse tilfellene er det stort sett nordmenn selv som har bestilt stoffet selv på nett, forteller Pettersen.

– Når det gjelder ferjetrafikk og beslag så er det ikke noen store endringer, sier Pettersen.

Til tross for færre beslag hos tollstasjonen i Grenland, tror ikke Pettersen at færre tar mer seg ting de ikke har lov til inn i landet.

– Vi tror nok ikke at det er færre som smugler, nei, men flere blir nok tatt på grensa mellom Norge og Sverige.

Se full oversikt her: KONTROLL OG BESLAGSSTATISTIKK: Tollregion Sør - Norge