NRK Meny
Normal

Ruster opp strømnettet i Grenland

Skagerak Nett er i gang med sin største nettutbygging i moderne tid. Milevis av kraftlinjer og høyspentmaster vil bli borte.

Høyspentkabler i boligstrøk

Skagerak Energi skal fjerne 54 kilometer høyspentledninger i Grenland. Mange av disse går over bebodde områder.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Skagerak Nett er i gang med den største utbyggingen av kraftnettet i Grenland i nyere tid. Prosjektet Nettforsterkning Grenland vil koste 300 millioner kroner.

Prosjektleder Runar Torpe Lien sier at industrien får bedre strømforsyning, samt at høyspentmaster og linjer fjernes fra boligområder.

Høyspent over boligfelt

Mange steder går høyspentledninger rett over boligfelt. Det vil være en stor miljøgevinst for dem som bor i området når ledningene forsvinner, sier Lien.

Runar Torpe Lien

Prosjektleder Runar Torpe Lien sier de store transformatorstasjonene på Voll i Skien skal gjøre at det kan sikres stabil og god leveringskvalitet til industrien i Grenland.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

På Voll i Skien ligger et stort anleggsområde. Det er på størrelse med fem fotballbaner, men ligger gjemt et stykke fra veien og bebyggelsen. Her skal det bygges en stor transformatorstasjon som skal transformere strøm fra sentralnettet til regionalnettet.

Transformatorstasjonen skal sikre en god leveringskvalitet til industrien i hele Grenlandsregionen, sier Lien.

Fjerner gamle ledninger

Deler av dagens ledningsnett i Grenland stammer fra før krigens dager.
I løpet av 2017 skal milevis med gamle linjer være fjernet.

– Vi bygger 17 kilometer med nye ledninger og fjerner 54 kilometer. De 54 kilometerne med ledninger går mye over bebodde områder, mens de 17 som vi bygger er stort sett vekk fra bebyggelse, sier prosjektleder Runar Torpe Lien.

Arbeidet i Grenland er bare en del av store investeringsplaner i Skagerak Energi. I løpet av de neste fem årene kan det bli brukt fem milliarder kroner til å forsterke strømnettet og investere i fjernvarme og kraftproduksjon.

Les også:

Tjener mindre på strøm

Konsernsjef i Skagerak Energi, Knut Barland, forteller at der en utfordringen å finansiere dette. Fram til 2020 får selskapet hjelp av myndighetene til å bygge ut kraft, gjennom ordningen med grønne sertifikater.

– Samtidig får vi en periode med kraftoverskudd i Norden, som gjør at kraftprisene blir presset ned. Dette er en utfordring når vi skal gjøre store investeringer i denne perioden, sier Barland.

En viktig faktor for planene blir hvor mye Grenlandskommunene tar ut i utbytte som eiere av Skagerak Energi. Siden 2001 har eierne tatt ut nesten ti milliarder kroner.

Strømkundene må betale

Barland mener det nå er viktig at eierkommunene innser at det ikke går an å ta ut så mye fra selskapet i tiden som kommer.

– Det har vært en solid "høstningstid" og nå går vi inn i en "såtid" igjen og da er kapital en stor utfordring.

– Kommer kundene til Skagerak Energi til å merke det gjennom høyere priser på strøm og nettleie?

– Det skal bygges mye nytt nett i Norge. Det er viktig for å fjerne flaskehalser for transport av strøm. Det å bygge et bedre og sterkere nett er viktig, men det er klart at det koster penger og det er sluttbrukeren av strøm som må betale den regninga.