NRK Meny
Normal

Fisken må ha vann

Fisken i kraftmagasinene tåler ikke en ny sommer med lav vannstand.

Fiskedød
Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Fisken i de regulerte vannene på Østlandet tåler ikke en ny sommer med ekstremt lav vannstand. Det viser en rapport fra Universitetet i Oslo.

Situasjonen i vannmagasinene i fjor var lite fisk, mager fisk, og i enkelte magasiner store mengder død fisk.

Tåler ikke en sesong til

I en rapport laget på oppdrag fra Statkraft slår fiskebiolog Åge Brabrand ved Universitetet i Oslo fast at fisken ikke tåler en ny sesong med ekstrem nedtapping.

- Vi vil sannsynligvis da få økt dødelighet hos de individene som er svakest, sier han.

I rapporten slås det også fast at det er en klar sammenheng mellom nedtappingen, og den ekstremt dårlige tilgangen på næring for fisken i de nedtappede magasinene.

- Selve produksjonen av næringsdyr og plangton vil være avhengig av arealet og volumet. Når dette da er lite, og det er samme antall fisk i bassenget så blir det mindre mat per fisk, sier Brabrand.

Samtidig slår rapporten fast at fisket kan repareres, men bare dersom vi får et år med normal nedtapping.

Gir ingen garanti

Det er i år store snømengder i fjellet, og så langt ser det ut til å gå mot et år med normal nedtapping. Det sier regiondirektør Rolf Normann ved Statkraft sitt kontor i Tokke. Men Normann vil ikke gi garantier for at hensynet til fisken i år går foran kravet om at Statkraft skal tjene penger.

- Det er vurderinger vi gjør ut i fra de aktuelle situasjonene så det er noe jeg ikke kan gi noe fasitsvar på, sier han.

 Han sier at de nå kommer til å følge opp med feltundersøkelser og prøvefiske i de mest berørte magasinene denne sommeren.