Fikk millioner i erstatning

61 pasienter i Telemark fikk utbetalt til sammen over 34 millioner kroner fra Norsk Pasientskadeerstatning i fjor. Nærmere 40 prosent av klagene fikk medhold. Pasienter i hele Helse Sør-Øst-området sendte inn nærmere 2.000 klagesaker. Det er over 100 flere enn året før. I Telemark var det registrert 180 klager, og det er bare én klage mer enn i 2014.