NRK Meny
Normal

Fire trafikklærere må i fengsel

Skattemyndighetene har anmeldt seks trafikklærere fra to ulike trafikkskoler i Skien. Til sammen har de unnlatt å oppgi inntekter på cirka sju millioner kroner.

Trafikkskole

ILLUSTRASJONSBILDE: Fem kjøreskolelærere i Skien har snytt på skatten, blant annet ved å ha oppgitt for lite inntekt.

Foto: Knut Opeide / Statens vegvesen

Fire av mennene er dømt til fengsel fra 18 til 40 dager. En femte mann er dømt til 30 timer samfunnsstraff. I den sjette saken har ennå ikke dommen falt.

– Vi ser alvorlig på omfanget, og har avdekket skattejukset gjennom et tett samarbeid med skattemyndigheten, sier politiadvokat Gunstein Bjørgum i politiet.

Økoteamet i Telemark politidistrikt har hatt seks straffesaker som gjelder kjøreskolelærere, og hvor det straffbare forholdet gjelder overtredelse av likningsloven.

Til sammen har de seks trafikklærerne unnlatt å oppgi inntekter på om lag sju millioner kroner.

– Fem av sakene har fått tilståelsesdom, mens den sjette saken er oversendt tingretten med begjæring om tilståelsesdom, der har dommen ikke falt enda, sier politiadvokat ved Telemark politidistrikt, Gunstein Bjørgum.

Alle fem har tilstått

I noen av dommene heter det at trafikkskolen har hatt for dårlige rutiner med å føre opp kjøretimer. Andre rapporterte inn for lav inntekt, og noen ga vennepriser av betydelig omfang.

Den første dommen kom i august, der en trafikklærer har unndratt nærmere 300.000 kroner i årene fra 2008 til 2011. Mannen får 18 dager i fengsel i tillegg til 10.000 kroner i bot.

I september kom de fire andre tilståelsesdommene.

 • En mann er dømt til fengsel i 35 dager for å ha unndratt mer enn 800 000 kroner i årene fra 2008 til 2010.
 • En annen er dømt til fengsel i 40 dager for å ha unndratt mer enn 900.000 kroner, i perioden 2008 til 2011.
 • Videre må en annen trafikklærer sone i 30 dager for å ha unndratt nærmere en million kroner fra 2008 til 2010.
 • I tillegg er ytterligere en mann dømt. Han har unndratt over 350.000 kroner, og har fått 30 timers samfunnsstraff.

Alle de fem har tilstått, og det er den første gangen alle fem er dømt for skattesvindel.

Overrasket over omfanget

Skatt Sør er overrasket over omfanget av skattejuks blant flere trafikklærere i Skien.

– Dette er snakk om alvorlig skattesnylteri, som vi nå slår hardt ned på, sier Karl Olav Valen i Skatt Sør til NRK.

Han sier de har jobbet frem saken delvis på bakgrunn av tips.

– Denne dommen er viktig fordi den er en påminnelse for bransjen om at de bør ha gode kontrollrutiner, og at de skal sørge for at slikt ikke skjer, sier han.

 • 24 millioner til Vinje-senteret

  Vinje kommunestyre vedtok i dag et budsjett som gjør at byggingen av Vinje-senteret kan starte i 2018. Senteret skal holde til i nedlagte Vinje skule. Kostnadene på ombygging og tilbygg er regnet til vel 24 millioner kroner.

 • Vegvesenet tar sitt ansvar

  – Vi tar vår del av ansvaret, sier Tore Kaurin i Vegvesenet. En fotnote i Vegvesenets rapport om utbygging av Lannavegen i Nome har blitt oversett siden 2015, og det betyr at det nå mangler minst 90 millioner kroner til byggingen.

  Avdelingsleder i Statens vegvesen, Tore Kaurin
  Foto: Hina Aslam / NRK
 • Vestfold-ja til sammenslåing

  Vestfold fylkeskommune har akkurat fattet et enstemmig vedtak om sammenslåing med Telemark. Telemark har tidligere gjort samme vedtak.

 • Mot deling av Sauherad kommune

  Det er naturlig at nordre del av Sauherad blir en del av Notodden. Det er også sterkt ønsket av befolkningen der. Det er konklusjonen i rapporten fra Telemarksforsking, melder Varden.