Krav om statsgarantier til Ineos

SKIEN (NRK): Seks politiske partier i Telemark signerte i dag et brev til næringsministeren med krav om statsgarantier til industrien. Ineos i Bamble trenger garantier for å investere.

Porten på Ineos i Bamble

VIL INVESTERE: De britiske eierne ønsker å gjøre milliardinvesteringer i anleggene i Bamble.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Det er strålende og viser at vi er opptatt av industrien.

Det sa leder i Telemark Arbeiderparti, Terje Lien Aasland, da signeringene var et faktum på fylkeshuset i Skien fredag formiddag.

– Takk for initiativet, Terje! svarte de andre fylkespolitikerne.

For Ap, Rødt, SV, KrF, V og Sp i Telemark gikk i dag sammen om å skrive under på et brev til næringsminister Monica Mæland der de krever at regjeringa åpner for å gi statsgaranti til bedrifter, som Ineos i Bamble.

Signering av brev til næringsministeren

Ole Roger Dyrkorn i Telemark Rødt, Knut Duesund i Telemark KrF, Ådne Naper i Telemark SV, Terje Lien Aasland i Telemark Ap, Lars Solbakken i Telemark Venstre, og Terje Riis-Johansen i Telemark Sp signerte i dag brevet.

Foto: Kurt Inge Dale

De britiske Ineos-eierne vil investere nærmere 8 milliarder kroner i petrokjemianlegget, men ar avhengig av at staten stiller som garantist for å få lån av bankene. Hittil har Staten sagt nei.

Ole Roger Dyrkorn, leder for Rødt i Telemark

Ole Roger Dyrkorn, leder for Rødt i Telemark

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Det er utrolig viktig å få til dette for å skape flere arbeidsplasser, sier Ole Roger Dyrkorn i Rødt.

Etter initiativ fra Telemark AP valgte seks av ni fylkespartier å underskrive på den felles anmodninga.

Terje Lien Aasland i Telemark Ap sier de ønsker å rette oppmerksomheten mot det som er industriens behov, og at dette er viktig for å bedre konkurranseevnen.

–Statsgarantier ikke konflikt med EØS

Terje Lien Aasland, Arbeidarpartiet, Ap Stortinget

Fylkesleder Terje Lien Aasland i Arbeiderpartiet.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Han viser til at Norsk industri har gjort en juridisk utredning om mulighetene for å innføre slike ordninger i Norge. Ifølge Aasland slår denne fast at det er fullt mulig uten å komme i konflikt med statsstøttegarantiordningen og EØS.

– Da er det på tide å si fra tydelig fra om at også Norge må få denne type rammebetingelser.

Må avgjøres raskt

Gruppeleder for Sp i Telemark, Terje Riis-Johansen, mener det som vil avgjøre om Ineos får den nødvendige garantien er et samlet Storting.

Han mener det kan gjøres raskt uten å vente på industrimeldinga som regjeringa vil.

Det vil føre til at dette tiårets største fastlandsinvestering ikke blir noe av.

Terje Riis-Johansen

Gruppeleder for Senterpartiet i Telemark, Terje Riis-Johansen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Riis-Johansen sier vi ikke lenger kan være den flinkeste gutten i klassen til ikke å drive aktiv næringspolitikk og skyve EØS foran oss.

– Det som skjer i Bamble kan være det viktigste som skjer i fastlandsindustrien på mange år, og kan være en måte å møte situasjonen i oljeindustrien på.

Garantisystem på havet

Ole Roger Dyrkorn i Telemark Rødt sier regjeringa allerede har et garantitsystem for lån til havgående skip og konstruksjoner i milliardklassen. Han mener det derfor også bør etableres et liknende system for landbasert industri.

– Det er mulig å få orden på dette i statsbudsjettet for 2017. Da må de begynne å jobbe med dette lånegarantisystemet nå.

Signering av opprop for statsgarantier

Seks av ni fylkespartier i Telemark signerte på brevet til næringsministeren.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en epost til NRK at de ikke har anledning til å kommentere denne saken fredag.