NRK Meny

Får ekstra kostnader

Industrien i Grenland fryktar ekstrakostnader dersom Brevik sjøtrafikksentral blir lagt ned. I eit brev til Samferdsleministeren og Kystdirektøren skriv NHO og fabrikkdirektørane at dei kan få ekstra kostnader for at folk skal føle seg trygge om trafikksentralen blir flytta til Horten. Industrien betaler i dag for tenester frå sjøtrafikksentralen.