Fant barneskjelett under bussholdeplassen

SKIEN (NRK): Et 400 år gammelt barneskjelett ble funnet en halv meter under asfalten.

Barneskjelett

Arkeologene undersøker tennene til skjelettet med tannlegeutstyr for å se på melketennene.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Midt i Skien sentrum ble det funnet et godt bevart barneskjelett bare 40 centimeter under asfalten. Skjelettet kan være så gammelt som 400 år, og ble gravlagt i hverdagsklær.

– Det er veldig spennende, godt bevart og et veldig interessant funn, sier Karin Kaldhussæter Linboe, arkeolog ved Norsk institutt for kulturminneforskning.

Arkeologene antar at barnet som ble funnet var mellom fire og seks år gammelt da det døde.

ekspressbusser Telemark

Slik er vi vant til å se bussholdeplassen i Skien. Få visste om gravplassen som lå rett under overflaten.

Foto: Tom Andersen / NRK

Gravplass fra middelalderen

I forbindelse med ombygginga av bussholdeplassen Landmannstorget i Skien sentrum har arkeologer gravd i gata i flere uker.

Arkeologisk funn Skien

MELKETENNER: Arkeologene kan finne ut hvor gammelt barnet var da det døde ved å se på melketennene. De anslår at barnet var mellom fire og seks år da barnet døde.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Den store asfaltplassen der bussene har parkert skal gjøres om til park, og bussene får nye stoppesteder i gata langs den nye parken.

Arkeologene tror at gravplassen er fra middelalderen etter reformasjonen.

Rundt skjelettene kan man skimte noe som er litt mørkebrunt, noe som ifølge Jordahl skal være rester av kistene som kroppene ble gravlagt i.

– Kister som dette tror vi kan være fra 1500-1600-tallet. I tillegg er barnet gravlagt med en rekke knapper som ser ut som kan tilhøre den tiden, sier hun.

Knapper og barneskjelett Skien

KNAPPER: Ifølge arkeologene ble barnet gravlagt i hverdagsklær. Knappene er i god behold tross at de er omtrent 400 år gamle.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

Funnet med ringen på

Så langt er det funnet 17 graver, flere skjelett, rester av hverdagsklær, knappenåler og en giftering.

– Ringen lå fortsatt på fingerknokkelen, sier Hanne Ekstrøm Jordahl, arkeolog ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Hun holder en giftering som er delt i to.

– Den er ganske stor, og det var også fingerbenet, så vi tror den tilhørte en mann, sier hun, og legger til at de er usikre på om ringen er av gull eller om den bare er forgylt.

Giftering fra arkeologisk funn Skien

GIFTERING: Arkeolog Hanne Ekstrøm Jordahl holder en giftering som satt på fingeren til skjelettet.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK

– Ingen anelse at dette lå rett under bakken

Hver torsdag skal det være åpen dag hos arkeologene. Folk i Skien strømmer til for å se den gamle historien komme frem under gata, der det tidligere var bussholdeplass.

– Jeg har gått her i 73 år, men har ikke hatt anelse om at det ligger sånne ting under bakken her, sier tilskuer Ingunn Jore Sannerholt.

Utgravingen skal foregå i tre uker til, og arkeologene regner med å finne mange flere graver.

Arkeologiske funn i Skien

GRAVPLASS: Arkeologene regner med å finne mange flere graver i sommer.

Foto: Bo Lilledal Andersen / NRK