Familien til dødssyke Alkeo (8) saksøker staten

Advokaten til Alkeo (8) og familien mener Utlendingsnemndas begrunnelse for å kaste ut gutten ikke er god nok, skriver VG.

Alkeo Kastrioti

DØDSSYK OG SKAL KASTES UT: 8 år gamle Alkeos blir sendt tilbake til Albania om en måned dersom Utlendingsnemnda får det som de vil.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

I dag fikk advokat Bjørn Erik Serkland beskjed om at Utlendingsnemnda (UNE) ikke vil omgjøre sitt vedtak om å kaste albanske Alkeo Kastrioti (8) og familien ut av Norge.

Jeg mener at her har de ikke lagt stor nok vekt på barnets beste, men heller lagt for stor vekt på innvandringsregulerende hensyn, sier han til NRK.

Åtte år gamle Alkeo har en hjernesvulst som legene mener er livstruende, men det er ikke nok til at familien får opphold i Norge. Opprinnelig var vedtaket fra nemnda at Alkeo måtte forlate Norge innen 16. juli. Nå er imidlertid utreisefristen utsatt til 16. august. Advokaten sier at han og familien nå vil gå til sak mot staten for å få Utlendingsnemndas vedtak kjent ugyldig.

– Det er usikkert om familien og Alkeo vil få den hjelpen de trenger av det offentlige helsevesenet i Albania, som er veldig dårlig, sier Serkland.

Dorjana og Alkeo Kastrioti

Mamma Dorjana frykter for sønnen Alkeos liv dersom de blir sendt tilbake til hjemlandet.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Familien har det tungt

Bjørn Erik Serkland sier familien har det veldig vanskelig.

De tar dette tungt, og det er tøft for dem.

Fungerende direktør ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl, forteller til VG at 8-åringen nå er innlagt på sykehuset.

– Pasienten ble innlagt i går. Han var på en kontroll hos en av våre barneleger og ut ifra funnene mente legen at han skulle legges inn. Det er startet utredning og det kan være aktuelt å sende ham videre til spesialist i Oslo etter det er gjort en samlet vurdering, sier Urdahl.

– Misbruker asylreglene

Bjørn Erik Serkland

Advokat for familien Kastrioti, Bjørn Erik Serkland jobber nå for å få kjent UNES vedtak ugyldig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Serkland mener familien har en sterk juridisk sak.

– Jeg mener det har en god sak. Høyesterett har i en dom fra 2015 sagt at barnets beste skal tillegges større vekt enn det Utlendingsnemnda har gjort tidligere.

Nemndleder i Utlendingsdirektoratet, Camilla Wohl Sem, sier til NRK at vedtaket om utkastelse er begrunnet i misbruk av asylreglene.

Familien har søkt om asyl uten å ha behov for beskyttelse. Dette er misbruk av asylreglene. Lovgivende myndigheter har tydelig uttrykt at det skal føre en svært restriktiv praksis overfor utlendinger som søker asyl for å få helsebehandling. Albania har et helsevesen som familien ikke har oppsøkt. Familien vil få betydelig pengestøtte med seg hvis de søker om assistert retur til Albania innen utreisefristen, sier hun.

Jobber gratis

Hva slags reaksjoner har du og familien fått etter at saken ble kjent i media?

– Familien har fått svært mange støtteerklæringer og mange som ønsker å hjelpe dem. Det er også flere som har sagt de er villige til å hjelpe dem økonomisk dersom de må reise hjem.

Familien har ikke rett til fri rettshjelp, men Bjørn Erik Serkland jobber med saken, uten å ta seg betalt.

– Her er det et sykt barn som trenger hjelp, og det er en svakhet ved det norske systemet at en slik sak ikke dekkes av fri rettshjelp, sier han til NRK.

Advokaten vil nå ta ut stevning i Oslo tingrett for å prøve UNEs vedtak. Han regner med at dette skjer i august.