Færre nye ledige i september

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september.

Hovedkontoret til Nav i Oslo.

FÆRRE NYE ARBEIDSSØKERE: Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til Nav, har ikke vært så lavt siden høsten 2012.

Foto: Lise Åserud / NPK

I Telemark har det vært en stor nedgang i antall permitterte.

Antallet helt arbeidsledige var uendret fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra Nav. Bruttoledigheten, som inkluderer arbeidssøkere på Nav-tiltak, gikk ned med 600 personer.

– Positiviteten i Telemark fortsetter med 14 prosent nedgang på bruttoledigheten og 102 færre permitterte, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

NAV-sjefen sier dette er svært positive signaler om optimisme og økt behov for arbeidskraft.

Stor forskjell

Terje Tønnessen, NAV-direktør i Telemark

Positiviteten i Telemark forsetter, sier fylkesdirektør Terje Tønnessen.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

– Langtidsledigheten signaliserer likevel at de som er utenfor arbeidsmarkedet uten eller med lav kompetanse sliter, sier Tønnessen.

2.198 var registrert helt ledige ved NAV i Telemark ved utgangen av september; 136 personer færre eller seks prosent nedgang fra samme periode i fjor. Bruttoledigheten, som er antall helt ledige pluss de på arbeidsrettede tiltak, falt med 445 personer i samme periode.

Ledigheten faller blant ingeniører og industriarbeidere. Det er i september 29 prosent færre ledige ingeniører i Telemark enn på tilsvarende tidspunkt i fjor. Blant industriarbeidere er det 24 prosent færre ledige.

86.400 ledige

På landsbasis var det i september registrert 68.900 helt arbeidsledige hos Nav, en nedgang på 9.600 sammenlignet med september i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

Til sammen var 86.400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos Nav, som er bruttoledigheten. Det er 9.300 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september når man tar hensyn til sesongvariasjoner. I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

Lavest siden 2012

– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til Nav, har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det er uendret. Rogaland er fylket med størst nedgang med 22 prosent færre helt ledige.

Ledigheten er nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene. Størst er nedgangen innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre. Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.