Normal

En av tre fastlegestillinger ledige

I Sauherad og Bø er en av tre fastlegestillinger ledige. Få søker på jobbene, og kommuneoverlegen er bekymra.

Bø legesenter

På legesenteret i Bø lyses det ut to fastlegestillinger. Det samme er tilfelle i nabokommunen Sauherad.

Foto: Petter Melsom

– Jeg er bekymret for at vi ikke får besatt stillingene med kvalifiserte folk, sier kommuneoverlege Kristin Vikane.

fire av tolv fastlegestillinger i Bø og Sauherad er nå lyst ut, og Vikane er redd for at det skal ta lang tid å finne gode og stabile kandidater tilstillingen.

– Vi har hatt veldig mange vikarer innom det siste året. Mangelen på kontinuitet er utfordrende, sier Vikane, som også er fastlege i Sauherad.

Lav søknad

Ingunn Espeseth Vreim, Kristin Vikane og Cecilie Stangeby

De håper mange vil bli fastleger i Sauherad og Bø. Fra venstre: Ingunn Espeseth Vreim, Kristin Vikane og Cecilie Stangeby.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Det er vanskelig å rekruttere fastleger til distriktskommuner over hele landet, så er tilfelle i midt-Telemark også.

– De to siste stillingene vi lyste ut hadde henholdsvis fire og to søkere, sier kommunalsjef for helse og omsorg i Sauherad Cecilie Stangeby.

Enhetsleder for helse i Bø, Ingunn Espeseth Vreim, har fått en utfordring etter at to fastleger som til sammen har jobbet over 30 år i kommunen har sagt opp på grunn av reservasjonssaken.

– Det er klart at situasjonen er vanskelig, men vi håper og tror på gode og kvalifiserte søkere til de to jobbene i Bø, sier Vreim.

Vikarvelde

Flere av fastlegehjemlene i Sauherad har vært besatt av vikarer den siste tiden, noe som gjør hverdagen vanskeligere for de fastlegene som bevarer kontinuiteten på kontoret, forteller Vikane.

– For vikarene er det nye rutiner å sette seg inn i, og nye pasienter å bli kjent med. Slikt tar tid, og mer arbeid faller over på de legene som er stabile på kontoret. Det siste året har en fastlegestilling hatt fem ulike vikarer. Det er utfordrende for legene, men også for pasientene, sier Vikane.

Hun får støtte av kommunalsjefen.

– Vi prøver å legge til rette for at pasientene bare skal ha en vikar å forholde seg til, men av og til er det umulig å få til, sier Cecilie Stangeby.

Andre krav til jobben

Kommuneoverlege Vikane er også studentveileder, og hun tror noe av årsaken til at få ønsker seg fastlegejobb i distriktene er at nyutdannede leger har andre krav til jobben de skal gå inn i.

– Studentene er klare på at de ønsker mer regulert arbeidstid og fastere rammer enn det som er tilfelle i fastlegeordningene i dag. Kanskje man må vurdere å legge om ordningen om rekrutteringsproblemene fortsetter, undrer Vikane.

– Kommunene må legge til rette

Tor Severinsen

Leder av Legeforeningen i Telemark, Tor Severinsen mener kommunene må legge bedre til rette for legene.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Leder av Legeforeningen i Telemark, Tor Severinsen mener kommunene må legge bedre til rette for fastlegene, for å gjøre det attraktivt å jobbe i distriktene.

– Det er avgjørende med et godt arbeidsmiljø lokalt. Godt samarbeid mellom legene, og store og robuste fagmiljø.

Han mener også utstrakt vikarbruk er uheldig.

– Vikarer er en nødløsning, så det er om å gjøre å arbeide for å få fast ansatte leger, avslutter Severinsen.