Elkem Solar venter på Enova

Elkem Solar er nå bare avhengig av statsstøtte fra Enova før de kan starte produksjon i REC Wafers nedlagte lokaler på Herøya. De kinesiske eierne har nå gitt klarsignal til å starte produksjon av råstoff til solceller dersom Enova bidrar. Elkem Solar ber om 40 prosent av investeringa på om lag 200 millioner kroner.

Ronny Gløckner
Foto: Svein Johnsen / NRK