Her griller barna kommunepolitikerne

De unge i Skien utfordret de etablerte politikerne med tøffe spørsmål. Etter en litt nølende start var det mange elever som hadde utfordrende spørsmål til de som styrer Skien.

De unge i Skien utfordret de etablerte politikerne med tøffe spørsmål. Etter en litt nølende start var det mange elever som hadde utfordrende spørsmål til de som styrer Skien.

NRK snakket med noen av elevene etter spørretimen i Barn og unges kommunestyremøte som ble avholdt i Skien i dag.

Christina Ringdal Karlsen og Viktoria Mørch Jonassen, Gjerpen ungdomsskole

Christina Ringdal Karlsen og Viktoria Mørch Jonassen, Gjerpen ungdomsskole, syntes det hadde vært et interessant møte

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Hvordan var det å stille spørsmål i bystyret? Vi spurte representantene fra Gjerpen ungdomsskole

– Det var veldig gøy. Interessant å få svar fra politikerne. Det er jo stort å få svar fra selveste politikerne, sier Christina Ringdal Karlsen.

– Det var interessant å høre på. Det er ikke så lett som man tror, sier Viktoria Mørch Jonassen.

Elevene på hver skole hadde jobbet med hva de skulle spørre om. Og jentene fra Gjerpen spurte om hvorfor det ikke er fortau på skoleveien.

– Det var gode svar som vi kan være fornøyde med, sier Christina Ringdal Karlsen.

Vanskelig og utfordrende spørsmål

Hedda Foss Five

Ordfører, Hedda Foss Five, spurte elevene om de ville ha skoleuniform. Og det var et knapt flertall for. Hadde det vært et reelt kommunestyremøte, hadde det blitt innført skoleuniform i Skien

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Og det ble ingen lett dag for politikerne i Skien. Spørsmålene var grundig forberedt. Og med litt hjelp fra lærene, ble spørsmålene spisset godt. Ordføreren i Skien, Hedda Foss Five, var imponert

– Det var jo veldig vanskelig og kompliserte spørsmål. De spør hvorfor vi ikke satser mer på lærere. Hvorfor forsvinner lærere når vi kutter i skolebudsjettene. Hvorfor er det ikke trygge og gode skoleveier når vi vil at barna skal gå til skolen. Vanskelige og utfordrende spørsmål, som det er vanskelig å finne gode svar på, sier Five.

Caroline Undseth og Kristiane Rønjom, Skotfoss skole

Caroline Undseth og Kristiane Rønjom, Skotfoss skole

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Ferie i skoletiden

Et annet tema som elevene i Skien var opptatt av, var de nye, strenge permisjonsreglene på skolen.

– Vi spurte om hvorfor permisjonsreglene er så strenge. For det har vært en del sykdom i klassen. Og derfor lurer klassen på hvorfor vi får fravær på alt sammen. Og hvorfor vi ikke får til ferien, sier Caroline Undseth, fra Skotfoss skole.

– Det er veldig mange som har lyst på en sydentur, sier Kristiane Rønjom, fra Skotfoss skole.

Og elevene var fornøyde med de svarene de fikk.

– Jeg synes det var et bra svar. Utdypende. Og vi fikk svar på det vi lurte på. Det var for mye fravær og for mange søknader om ekstra ferie rett etter sommerferien. Og at det er ikke lov til å søke ferie rett etter sommerferiene. Det ble rett og slett for mye, sier Caroline Undseth.

Barn og unges kommunestyremøte

Barn og unges kommunestyremøte

Foto: Tom Ole Buaas / NRK

Politikerne svettet

Ordføreren mener det er flott med slike møter, da det er mye å lære for de voksne også.

– Jeg tror at mange av politikerne svettet litt i løpet av seansen. Jeg må jo også si at politikerne klarte seg sånn noenlunde. Og de må ta med seg mye av spørsmålene tilbake.

De fleste spørsmålene var om skolen og skoleveier.

– Man blir bedre kjent med skolene og nærmiljøet rundt skolene. Og så ser man det ikke fra et voksent ståsted, men man ser det fra et barns ståsted. De bruker jo helt andre aktiviteter. Og ser verden på en litt annen måte enn oss. Så det er ganske mye voksenopplæring i Barna og unges kommunestyre. Det er veldig nyttig, sier Five.