Lærer lagret dokument på feil sted

En feil ved en videregående skole i Skien førte til at sensitive personopplysninger lå ute på elevenes datanettverk. Datatilsynet sier flere skoler har for dårlig informasjonssikkerhet.

Skogmo videregående skole

SKJERPER RUTINENE: Skogmo videregående skole i Skien har tatt konsekvensene av feilen.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Datatilsynet har bedt om informasjon om hendelsen ved Skogmo videregående skole i Skien i november.

Ifølge Kaare Brauti, ansvarlig for informasjonssikkerhet i Telemark fylkeskommune, skjedde feilen da en lærer skulle lagre et referat etter et møte med en elev.

Kaare Brauti

Kaare Brauti er ansvarlig for informasjonssikkerhet i Telemark fylkeskommune.

Foto: Privat

Referatet ble lagret på feil område i datanettverket. Dermed var det mulig for elever å lese dokumentet som inneholdt sensitive personopplysninger.

– Feilen ble rettet opp i løpet av noen timer. Vi vet ikke om noen av elevene har vært inne og lest dokumentet, sier Brauti.

Telemark fylkeskommune varslet Datatilsynet om hendelsen.

Feil ved flere skoler

Senioringeniør i Datatilsynet, Martha Eike, sier at det er avdekket dårlige rutiner og mangler ved flere norske skoler.

I 2013 og 2014 hadde Datatilsynet en rekke tilsyn ved barnehager og skoler.

Martha Eike

Martha Eike er senioringeniør i Datatilsynet.

Foto: Datatilsynet

Konklusjonen er at det er et gjennomgående problem at barnehagene og skolene ikke har tilfredsstillende rutiner for å oppfylle pliktene i personopplysningslovens og personopplysningsforskriftens plikter.

– Det har vært eksempler på at elever har fått tak i brukernavn og passord til en ansatt. Eleven får da tilgang til opplysninger om sine medelever. I noen tilfeller har de kunnet endre karakterer både på seg selv og sine medelever, sier Eike.

Nytt datasystem

Kaare Brauti i Telemark fylkeskommune sier at rutinene ved Skogmo videregående skole er skjerpet.

I tillegg skal fylkeskommunen innføre et nytt datasystem i løpet av 2016. Det hindrer at lignende feil kan skje igjen. Likevel sier Brauti:

– Vi kommer ikke unna at mennesker kan gjøre feil. Det kan oppstå.