Elever dropper legekontroll for unngå fravær

SKIEN (NRK): Kronisk syke elever opplever at det er mer lønnsomt for fraværet at man er borte en hel dag, enn å være borte bare noen enkelttimer. Dette fordi hele dager kan strykes fra vitnemålet. Timene blir stående.

Martin Bjaadal Økter

PÅ SKOLEN: Martin Bjaadal Økter går førsteklasse på forskerlinja på Skien videregående skole. Fire ganger i året må han til diabeteskontroll, og disse enkelttimene han er borte, blir stående på vitnemålet som rent fravær.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Martin Bjaadal Økter har diabetes 1, og når han er borte fra undervisningen på Skien videregående skole fordi han skal på kontroll, får han fravær for timene. Han trenger å kontrollere diabetesen med jevne mellomrom, og få råd til hva han skal få i seg til hvilken tid.

Martin Bjaadal Økter

Martin Bjaadal Økter mener det er helt feil at det kun er 10 fraværsdager som kan strykes fra vitnemålet på slutten av skoleåret. Han mener det burde gjelde fraværstimer også.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg kan jo like gjerne sitte på rumpa og spille hele dagen etter en kontroll som tar en time, og så få fjerna fraværet. Det blir jo litt teit, sier Martin Bjaadal Økter.

Selv velger 17-åringen alltid å komme tilbake for å få med seg resten av undervisningen. Men han vet om andre elever som dropper kontroller og legetimer for å ikke få fravær på vitnemålet.

– Det går jo utover helsa, sier han.

Elever med kroniske sykdommer kan få med et vedlegg til vitnemålet, som forklarer fraværet. Likevel opplever Bjaadal Økter at få arbeidsgivere vil lese dette vedlegget, og at det derfor ville vært bedre å bare stryke timene – slik det gjøres med hele dager.

Kan miste grunnlag for karakter

Martin Bjaadal Økter og Andrea Kuhlefelt

Martin Bjaadal Økter og Andrea Kuhlefelt er begge opptatt av at fraværsreglene bør endres.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Skolemiljøutvalget på Skien videregående skole har engasjert seg i fraværsproblematikken. Et av medlemmene, Andrea Kuhlefelt, mener fraværspraksisen fører til at elevene i ytterste konsekvens mister grunnlag for karakter i et fag.

– Det blir det motsatte av hva de prøver å få til, nemlig at folk skal være mer på skolen, sier Kuhlefelt.

Studierektor ved Skien videregående skole, Bjørn Morten Jensen, er enig i at praksisen ikke er optimal.

– Jeg kan skjønne at det er et dilemma for elevene, sier studierektoren.

Forslaget ble ikke sendt ut på høring

Kunnskapsdepartementet vedtar forskrifter til opplæringsloven etter forslag fra Utdanningsdirektoratet. I forbindelse med en gjennomgang av regelverket for vurdering, vurderte direktoratet blant annet om det skulle være mulig å stryke mer eller ikke stryke noe fravær, forteller seniorrådgiver i juridisk avdeling i Utdanningsdirektoratet, Hilde Austad.

– Det ble besluttet ikke å sende forslaget på høring og det ble derfor ikke gjort endringer i forskriften, sier Austad.

Auf vil ha en endring

Nyvalgt leder i Telemark AUF, Fredrik Sørlie, er ikke fornøyd med dagens ordning.

Fredrik Sørlie, Auf i Telemark

Fredrik Sørlie i Telemark AUF.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det legger til rette for at man skal være borte en hel dag fra skolen, men det betyr jo en hel dag med mindre undervisning, sier Sørlie.

Telemark AUF mener det må skje en endring i forskriftene, slik at også timefravær kan strykes fra vitnemålet, slik hele dager kan.