Eldgammel metode funker best på Yara

PORSGRUNN (NRK): De gjør analysene på laboratoriet i dag akkurat som de første kollegaene gjorde for nesten 90 år siden.

Kalksalpeter

DEN BESTE METODEN: Kalksalpeter, vann og varme pluss litt andre ingredienser gir svar på om det er nok nitrogen i produktet.

Foto: Britt Boyesen

Datateknologi er et helt nødvendig hjelpemiddel når de skal produsere kalksalpeter på en av verdens største og mest moderne fabrikker. Allikevel strekker ikke nye metoder til bestandig.

– Dette er en metode som er så nøyaktig og så god at ingen nye kan konkurrere med denne.

Sven Åge Borgersen

Laboratorietekniker Sven Åge Borgersen har analysert kalksalpeter siden 1974.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Laboratorietekniker Sven Åge Borgersen beskriver det han gjør flere ganger om dagen. Det er nøyaktig det samme som kollegaer i den samme bygningen har gjort siden 1929. Analysen skal gi svar på om det er passe mye nitrogen i varene Yara selger til bønder under mange himmelstrøk.

– Jeg trenger ni gram, sier han og heller forsiktig ut en mengde hvite, små korn med kalksalpeter. Med en pinsett plukker han ut et par korn for å få den nøyaktige vekta. Slurv er ukjent for mannen som har full oversikt over glasskolbene i alle størrelser.

Tredje generasjon

I februar 1928 startet byggingen av Norsk Hydros fabrikkanlegg på Herøya i Porsgrunn. Dette var begynnelsen på en kraftig vekst på det som først het Eidanger Salpeterfabrikk, men som nå er Yara, den eldste fullgjødselfabrikken i verden.

Kalksalpeter

Den aller første produksjonen av kalksalpeter fra Porsgrunn.

Foto: (C)TOM RIIS / Herøya Industripark
Kalksalpeter

Dagens produksjon av kalksalpeter fra Porsgrunn er klar for analyse.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Sven Åge Borgersen er tredje generasjon i familien som har jobbet for Norsk Hydro og seinere for Yara. Han er stolt av det.

– Vi er med på å gi verden mat til en stadig økende befolkning.

Han blander vann i kolben og løser opp kalksalpeteren. I en annen kolbe er det andre ingredienser. Snart er analysen i gang. Det putrer godt i kolben over den blå gassflammen. Tjue minutter seinere dukker det opp en liten bekymringsrynke.

– 16,04. Det er ikke helt bra. De siste prøvene har vist høye verdier, forteller Borgersen. Det perfekte innholdet av nitrogen skal være 15,6. Ganske snart skal ansvarlige i fabrikken få beskjed om at de må gjøre en liten endring. Det er bra for bøndene at det er godt med nitrogen i kalksalpeteren når de skal gjødsle, men det skal ikke være for mye heller.

Denne analysemetoden blir også brukt på Yaras fabrikker i Glomfjord i Nordland.

Kan finne en ny metode

Siden Sven Åge Borgersen begynte på fabrikken i 1974, har han vært med på prosjekter for å finne en mer moderne analysemetode. Så langt er det ingenting som slår nøyaktigheten i gårsdagens metode som også er dagens.

Allikevel tror han ikke at den eldgamle metoden kommer til å vare evig.

– Yara prøver alltid å finne nye analysemetoder. Vi sjekker ut nye ting hele tida, sier Borgersen, men dette kommer ikke til å endre seg i morgen eller i overmorgen.

Yara, Porsgrunn

Yara produserer fullgjødsel og andre produkter for et stort eksportmarked.

Foto: Anne Lognvik / NRK