Elbilforening: – For tidlig å fjerne godene

Elbilforeningsleder mener bompengeinnkreving for elbileiere vil skremme folk fra å kjøpe elbil. – Det er for tidlig å fjerne denne goden, sier Geir Elsebutangen.

Elbil køprising Fjøsangervegen

Snart kjører ikke elbiler gratis gjennom bommene i Oslo lenger. Bileiere i Grenland vil trolig heller ikke slippe unna.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Elbilene blir stadig mer populære, og fordelene har vært mange. Men nå skjer det endringer. Fra 2018 vil det koste elbileiere i Oslo ti kroner å passere bommene i rushtida.

– Det må vi trolig regne med også i Grenland etter hvert, sier prosjektleder i Bypakke Grenland Olav Risholt.

Olav Risholt, rådgiver Telemark fylkeskommune

Olav Risholt er prosjektleder i Bypakke Grenland.

Han mener alt avhenger av hva Stortinget vedtar, og tror det fremdeles vil bli rimeligere å kjøre elbil enn en vanlig bensin- eller dieseldrevet bil.

– Men det blir ikke lenger helt gratis.

Heller ikke fylkesordfører Sven Tore Løkslid kan garantere hvor lenge elbileiere kan kjøre gratis gjennom bommene i Grenland.

Han sier de følger nøye med på hva Stortinget og regjeringen bestemmer, og de kommer til å rette seg etter det.

Mener 25 prosent er overkommelig

Geir Elsebutangen i Vestfold og Telemark elbilforening sier de er innforstått med at de må være med å betale.

– Vi vet at det kommer, og vi vet at vi må være med å bidra. Det tror jeg de fleste er positive til, sier han.

Han håper likevel avgiften holdes tilbake til Grenland får det antallet elbiler som er ønsket. Nå er bare mellom tre og fire prosent av biler på veiene i Telemark elbiler.

Elbilforeningen ønsker seg en andel på 25 prosent.

Geir Elsebutangen

Geir Elsebutangen i Vestfold og Telemark elbilforening, mener det kan være risikabelt å ta vekk godene før antall ønskede elbiler er oppnådd.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Det er innenfor dagens muligheter. Nå slipper de store merkene små familiebiler som kan gå tretti mil, og da bør det være mulig for alle å ha den som et førstevalg, sier han.

Kan skremme

Han medgir at de nært forestående bomavgiftene kan være en faktor som skremmer mange potensielle elbilkjøpere vekk.

Likevel mener han det er andre faktorer som fremdeles vil veie tungt i elbilens favør fremover:

– Har man først blitt elbileier, er det ikke primært godene som er viktige lenger. Da er det mer at man har en miljøvennlig bil. Man tanker dessuten veldig rimelig.