Eks-politimann anker til Høyesterett

Den tidligere politimannen, som er dømt for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i hjelpeløs tilstand på Breviksbrua natt til 3. august 2013, anker saken.

Linn Madelen Bråthen og politimannen

Den tidligere politmannen ble dømt til to år og seks måneders fengsel i Agder lagmannsrett. Nå anker han saken til Høyesterett.

Foto: Politiet/privat

Agder lagmannsrett var delt da skaen var oppe i begynnelsen av mars. Flertallet gikk inn for to år og seks måneders fengsel, mens mindretallet gikk inn for tre års fengsel, da saken var oppe i begynnelsen av mars.

Den tidligere politimannen har sittet 41 dager i varetekt, og disse dagene ble trukket fra fengselsstraffen.

Dommen var dermed mildere enn i tingretten, der han ble dømt til tre års fengsel

– Saken blir anket fordi min klient mener at dommen er uriktig, og at han ikke skulle vært dømt. Nå er det slik at Høyesteretts kompetanse er begrenset, så vi må akseptere at det faktum som lagmannsretten har lagt til grunn, det må også Høyesterett legge til grunn, sier forsvarer Arne Lie til NRK.

Bakgrunn: Hendelsen på Breviksbrua

Anker på lovanvendelse

Arne Lie.

Forsvarer for den tidligere politimannen, Arne Lie, sier de nå er klar for en ny runde i Høyesterett.

Foto: Anne Lognvik

Lie sier de anker på om lagmannsretten har brukt loven riktig.

– Subsidiært anker vi på om straffen som er utmålt er korrekt. Vi mener den er vesentelig for høy.

Han sier de kommer til å prosedere på frifinnelse.

– Vi kommer til å prosedere på frifinnelse fordi vi mener at lagmannsretten har benyttet loven uriktig, i forhold til det faktum de har funnet bevist.

Dersom Høyesteretts ankeutvalg avviser saken blir dommen fra lagmannsretten stående.

– Da blir dommen fra lagmannsretten rettskraftig, og vi har ikke tenkt noe lenger enn det. Om dommen ender i en frifinnelse på grunn av uriktig rettsanvendelse, er det vår oppfatning at også erstatningutmålingen faller bort, sier Lie.

Vil reise motanke

Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt representerte Linn Madelen Bråthens pårørerende i lagmannsretten, og fikk medhold i at tiltalte må betale erstatning til de etterlatte.

Klomsæt sier han vil reise en såkalt motanke hvis Høyesteretts ankeutvalg skulle avvise saken.

– Vi mener at det ble begått flere og alvorlige saksbehandlingsfeil før domstolsbehandlingen. Jeg var også veldig tydelig på, som også de etterlatte ville, at jeg skulle prosedere på drap, men som domstolen nektet. Det er feil, både ut i fra norsk lov, Høyesteretts avgjørelse i Birgitte-saken, og Strasbourg,