– Jeg kunne dødd på legekontoret

Magne Kvande har tretti års erfaring som rusmisbruker. Nå holder han foredrag for sykehusansatte. Det hadde han ikke trodd for bare to år siden.

Magne Kvande

Magne Kvande har levd et hardt liv. Nå bruker han erfaringene fra livet til å hjelpe andre.

Foto: Stine Hansen Bakkebø

For første gang inviterer infeksjonsavdelingen på Sykehuset Telemark en tidligere rusmisbruker til sine fagdager.

– Vi har mange pasienter som sliter med rus, og det er viktig at vi lærer så mye som mulig for å hjelpe dem enda bedre.

Det sier fagutviklingssykepleier Elin Synnøve Bjelde.

Les også:

30 års erfaring som misbruker

Nå 48-årige Magne Kvande har tretti års erfaring som rusmisbruker. Da han var
11–12 år begynte han med limsniffing, så var det hasj. Da han var 17 år satte han den første sprøyten med heroin og amfetamin. Historien hans er som mange en har hørt før, det er den vonde fortellinga om et ungt menneske som bommet på flere av livets viktigste valg.

Men 20. desember for to år siden bestemte han seg for å starte et rusfritt liv, og nå gleder han seg over endelig å kunne gjøre noe positivt med sin store kompetanse som rusmisbruker:

– Også leger og sykepleiere har sine erfaringer, men den er mest teoretisk. Rusmisbrukere er som regel greie mennesker dersom du tar deg tid til å bli kjent med dem, men mange har så mye sorg og sinne over ikke å bli forstått.

Angst for autoriteter

Sammen med daglig leder på Skien diakonale senter, Signe Marie Aaslund, gir Kvande de ansatte på infeksjonsavdelingen på Sykehuset Telemark et innblikk i hvordan livet til en rusmisbruker er og hvordan de tenker. De får blant annet høre om angsten for autoriteter, og om hvor langt en på de verste dagene er villig til å gå for å sikre seg rusmidler:

– Jeg kunne gjerne dødd på legekontoret, sier Kvande.

For Aaslund som jobber med rusmisbrukere i det daglige er det viktig å få formidlet at en aldri må ta det som et personlig nederlag om noen velger å avslutte behandling eller ikke møter opp til avtaler.

– Vi må ikke bli personlig lei oss, for da mister vi motet. Men vi skal absolutt ikke være grenseløse heller. Vi må stille folk til ansvar.

Gir viktig lærdom

På infeksjonsavdelingen har de ofte pasienter som er rusmisbrukere. Her er de opptatt av å kunne forstå og hjelpe dem best mulig.

Fagutviklingssykepleier Elin Synnøve Bjelde forteller at møtet med Magne har gitt de ansatte viktig lærdom.

– Alle var veldig fornøyde, Det var veldig nyttig, og ikke teoretisk stoff.

– Hva var det beste rådet?

–Vi må stille flere krav, sette flere grenser, sier hun.

20. desember for to år siden ble en merkedag for Magne Kvande. Da la han seg inn på Borgestadklinikken og har siden det funnet tilbake til et rusfritt liv. To dager med foredrag for sykehusansatte er heller ikke hverdagskost for ham, men opplevelsen var god:

– Jeg synes det gikk veldig bra. De hadde mange gode spørsmål å komme med. Jeg føler at jeg er med på noe viktig.