NRK Meny

E 134 favner bredt

På en konferanse i regi av Vegvesenet legges det i dag frem trafikkanalyser av de fire hovedveistrekningene mellom Øst- og Vestlandet. E 134-forkjemper Børge Skårdal mener veien over Haukeli favner større deler av befolkningen både i øst og i vest, blant annet Haugesund, Stavanger og store deler av befolkningen rundt Oslofjorden.