NRK Meny

Drøfter videre samarbeid

Styret i Sykehuset Vestfold og Sykehuset Telemark vil fortsette drøftingen om en framtidig samarbeidsmodell.

Sykehuset i Vestfold, Larvik
Foto: Sykehuset i Larvik

Artikkelen er flere år gammel.

Sykehusene i Vestfold og Telemark og Psykiatrien i Vestfold bør inngå en dialog om hvordan et videre samarbeid og organisasjonsmodell bør utformes.

Det vedtok styret for Sykehuset i Vestfold da de kom med en høringsuttalelse til Helse Sør-Øst i dag.

Mulig sammenslåing

Det vil med det første bli et fellesmøte for de to sykehusstyrene.

Styreleder for sykehuset Vestfold, Steinar Marthinsen, vil ikke si noe konkret om at det kan gå om en sammenslåing.

- Det har ikke vi tatt noen stilling til i dag, men vi har nå drøftet ulike sider ved dette, sier han.

- Til det beste for pasientene

Sykehusene vil nå se på en ny organisasjonsmodell.

- Skal vi få et sånt samarbeid til å fungere, må vi også se på hva slags organisasjonsstruktur det skal ha, slik at vi får effekt ut av de tiltakene som vi ønsker iverksette.

Marthinsen mener det er viktig å sette pasientene først.

- Vi har tøffe økonomiske rammer, og da må vi også se på hvordan vi kan gjøre det på en best mulig måte, til det beste for pasientene, sier han.