Dømt til 45 dager i fengsel

En porsgrunnsmann er i Nedre Telemark tingrett dømt til fengsel i 45 dager for å ha overgrepsmateriale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Illustrasjonsbilde overgrep

DØMT: En porsgrunnsmann skal ha hatt minst 553 ulovlige bilder som viser seksuelle overgrep mot barn. Torsdag ble han dømt til 45 dagers fengsel.

Foto: Harald Krogtoft / NRK

Mannen skal ha hatt minst 553 ulovlige bilder. Han er også dømt for å ha sendt bildene videre til andre.

Uforbeholden tilståelse

I en periode på to år, fra 2012 til desember 2014, skal mannen ha lastet ned og mottatt bildemateriale som viser seksuelle overgrep mot barn. Han skal også ha sendt til sammen 26 bilder videre til andre.

Torsdag tilsto mannen uten forbehold under et rettsmøte i Nedre Telemark tingrett.

Redusert fra 100 til 45 dager

Nedre Telemark tingrett.

LANG BEHANDLING: Straffen ble redusert på grunn av lang saksbehandling.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

I straffeutmålingen ble det påpekt at bildene var av en så grov karakter at samfunnsstraff var uaktuelt, pluss at lovbruddene har foregått over en lang periode. Straffen skulle i utgangspunktet vært på 100 dager i fengsel.

På grunn av lang saksbehandling, og at mannen valgte å tilstå, ble straffen redusert til 45 dager.

Europa er det nye lagringsstedet for overgrepsmateriale