Dømt for å ikkje møte i militæret

Ein heimevernssoldat frå Brevik er dømt til fengsel for å la vere å møte til ei repetisjonsøving som ein protest mot eit altfor dårleg opplegg. No er han dømt til 90 dagar i fengsel for brot på den militære straffelova, av desse må han sone to veker.