Normal

Dobling i antall lærlinger som slutter

Antall lærlinger som slutter i Telemark er over doblet siden 2010. Det bekymrer Opplæringskontoret.

May-Lill Asprusten

May-Lill Asprusten, daglig leder Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark (OKOS) er bekymret over at tallet på lærlinger som slutter øker for hvert år.

Foto: Tone Lensebakken / NRK

I fjor var det 25 lærlinger innen helse, barn og ungdom som valgte å slutte. Det bekymrer Opplæringskontoret for offentlig sektor i Telemark.

– Vi har ansvar for rundt 300 lærlinger i Telemark. I 2010 var det 12 lærlinger som sluttet, tallet for 2014 var 25, sier May- Lill Asprusten, daglig leder i OKOS.

– Mange av dem som sluttet sliter med sosiale eller psykiske problemer. Det er klart at vi er bekymret for utviklingen.

Aldri før har antall lærlinger som slutter vært høyere i Telemark.

– Det er nok flere grunner til det, men vi tenker at en stor del av årsaken kanskje ligger i forholdsvis romslige inntakskrav hos kommunene. Det er mange elever som har høyt fravær fra skolen og det er selvfølgelig flott at de får en mulighet. Men det kan også slå ut i dårlige resultater og at det er flere som slutter, sier Asprusten.

Les også: Jakter lærlinger i Grenland

Les også: – Fra 2012 tar vi inn lærlinger

Gi de unge råd

Porsgrunn har vært gode på å ta inn lærlinger i alle år. I fjor sluttet 11 av lærlingene innen helsefag. Det er et tall som skiller seg ut fra tidligere år.

– Det er absolutt et høyt tall, og det er bekymringsfullt. Vi gjør nå alt vi kan og strekker oss langt for å unngå å heve kontraktene, sier Sigrun Skarding, ansvarlig for helsefaglærlingene i Porsgrunn.

– Det er klart at det er en stor overgang fra å være elev til å begynne i full jobb. Jeg tror skolen kunne brukt mer tid på å forberede elevene på hva som forventes av dem i arbeidslivet.

– Vi har hatt en undersøkelse blant lærlingene vi har, og 90 prosent sier de trives og er fornøyd med arbeidsplassen. Nå har vi en tett dialog med kommunene, og det har også blitt løftet opp til fagopplæringssjefen. Vi tenker jo også at det er viktig å gi de unge råd før de velger seg et yrke innen helse, omsorg og barn. For de må være på plass med seg selv hvis du skal ha omsorg for andre, avslutter Asprusten.